AKCEPTFIN (AFC): Podjęcie Uchwały Zarządu nr Z/2/2012 z dnia 10.02.2012r. w sprawie emisji obligacji serii A - raport 10

Zarząd AKCEPT Finance S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 10 lutego 2012 r., Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr Z/2/2012 mocą, której postanowił, iż Spółka, w ramach Programu Emisji Obligacji (o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 37/2011 z dnia 20.05.2011 roku, a także w raporcie bieżącym nr 104/2011 z dnia 09.12.2011 roku) wyemituje 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) obligacji serii A (dalej: "Obligacje") o numerach od 1 (słownie: jeden) do 15.000 (słowie: piętnaście tysięcy) o łącznej wartości nominalnej 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).

Reklama


Zgodnie z powyższą Uchwałą Zarządu, wartość nominalna każdej Obligacji będzie wynosić 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc).


Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej.

Okres Odsetkowy będzie wynosić sześć miesięcy.


Termin zapadalności Obligacji serii A wypada po 24 miesiącach od Dnia Emisji Obligacji, za który przyjmuje się dzień przydziału Obligacji, tj. 15 marca 2012 r.


Obligacje będą zabezpieczone. Zabezpieczeniem zobowiązań Emitenta wynikających z Obligacji będzie:


a. zastaw rejestrowy (dalej: "Zastaw na Zbiorze Wierzytelności") na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych Emitenta, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, którego cechy charakterystyczne zostaną określone w warunkach emisji Obligacji oraz w Umowie Administratora,


b. zastaw rejestrowy (dalej: "Zastaw na Rachunku Zastrzeżonym") na wierzytelnościach pieniężnych istniejących oraz przyszłych Emitenta na rachunku bankowym, prowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy jako rachunek zastrzeżony na rzecz Administratora Zastawu, którego cechy charakterystyczne zostaną określone w warunkach emisji Obligacji oraz w Umowie Administratora,


c. rachunek bankowy Emitenta zastrzeżony na rzecz Administratora Zastawu (dalej: "Rachunek Zastrzeżony") i udzielenie Administratorowi Zastawu pełnomocnictwa do czynności na Rachunku Zastrzeżonym, które to zabezpieczenie zostanie określone w warunkach emisji Obligacji oraz w Umowie Administratora,


d. warunkowe umowy przelewu praw do odszkodowania (dalej: "Umowy Przelewu Odszkodowań") za niespłacone w terminie wierzytelności, wchodzących w skład przedmiotu Zastawu na Zbiorze Wierzytelności, należnych Emitentowi z polis ubezpieczeniowych Ubezpieczycieli,


e. oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (dalej: "Oświadczenie o Dobrowolnym Poddaniu się Egzekucji") z aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowanie cywilnego.


Pod pojęciem Umowy Administratora rozumie się Umowę o pełnienie funkcji Administratora Zastawu przy emisji obligacji serii A zawartą pomiędzy Emitentem, a Administratorem Zastawu. Mocą Umowy Administratora, Administrator Zastawu jest uprawniony do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek Obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków Administratora Zastawu wynikających z ustanowionych przez Emitenta zabezpieczeń.


Warunkiem dojścia do skutku emisji Obligacji jest objęcie co najmniej 5.000 (pięć tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 (pięć milionów) złotych.


Obligacje będą oferowane w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. O obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 nr 120 poz. 1300 z późn. Zm.) przez skierowanie niniejszej Propozycji Nabycia do nie więcej niż 99 indywidualnie oznaczonych adresatów, do składania ofert nabycia Obligacji.


Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Emitent planuje podjąć działania zmierzające do dematerializacji oraz zarejestrowania Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.


Emitent planuje ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


Terminy emisji Obligacji kształtują się następująco:


14 lutego 2012 r.- rozpoczęcie kierowania do Inwestorów Propozycji Nabycia,


8 marca 2012 r. - rozpoczęcie przyjmowania ofert nabycia (zapisów) i wpłat na Obligacje składanych przez Inwestorów,


14 marca 2012 r. - zakończenie przyjmowania ofert nabycia (zapisów) i wpłat na Obligacje składanych przez Inwestorów,


15 marca 2012 r. - przydział Obligacji serii A.


Emitent publikuje niniejszą informację z uwagi na to, że planowana emisja Obligacji w istotny sposób może wpłynąć na sumę bilansową Emitenta, w tym wartość zobowiązań oraz należności.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Barański - Prezes Zarządu
Krzysztof Kozok - Wiceprezes Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: uchwały | zarządy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »