Reklama

STEMCELLS (SCS): Podpisanie porozumienia inwestycyjnego dot. finansowania typu Equity Line Financing (ELF) - raport 34

Zarząd Stem Cells Spin S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 09/12/2013 otrzymał podpisane porozumienie inwestycyjne pomiędzy spółką Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu, a spółką CEE Opportunity Partners, LLC z siedzibą w Nowym Jorku, USA ("Inwestor"), dotyczące finansowania typu Equity Line Financing (ELF) dla spółki Stem Cells Spin S.A.

Reklama

CEE Opportunity Partners, LLC jest firmą zarządzającą inwestycjami alternatywnymi oraz dostawcą elastycznych form finansowania dla spółek publicznych. Jako jeden z liderów finansowania typu Equity Line Financing (ELF) specjalizuje się w transakcjach na giełdach Europy Środkowo-Wschodniej.

ELF jest elastyczną formą finansowania dla spółek publicznych, dzięki której spółki te mogą pozyskiwać kapitał w sposób szybki i efektywny, z mniejszym rozwodnieniem dla dotychczasowych akcjonariuszy niż tradycyjne oferty akcji.


Najważniejsze założenia zawartego Porozumienia:

1) Zamiarem Stron jest zapewnienie Spółce przez okres 36 miesięcy finansowania jej bieżącej działalności operacyjnej na poziomie nie wyższym niż 3 mln USD.

2) Okres obowiązywania Porozumienia wynosi 36 miesięcy.

3) Łączna wartość Akcji nabywanych przez Inwestora w okresie obowiązywania Porozumienia nie może przekroczyć 3 mln USD.

4) Spółka ma prawo (nie obowiązek) wystąpić do Inwestora z żądaniem nabycia Akcji w każdym czasie obowiązywania Porozumienia, nie częściej jednak niż raz w miesiącu ("Żądanie nabycia Akcji").

5) Cena nabycia jednej Akcji stanowić będzie 80% niższej z dwóch wartości: średniej ceny ważonej Akcji z 3 (trzech) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień wystąpienia Spółki z Żądaniem nabycia Akcji lub średniej ceny ważonej Akcji z 30 (trzydziestu) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień wystąpienia Spółki z Żądaniem nabycia Akcji.

6) Łączna cena nabywanych Akcji objętych każdorazowo Żądaniem nabycia Akcji, nie może przekroczyć niższej z dwóch wartości: 100.000 USD lub iloczynu 300% średniej wartości dziennego obrotu Akcjami Spółki z ostatnich 30 (trzydziestu) dni sesyjnych poprzedzających dzień wystąpienia Spółki z Żądaniem nabycia Akcji i średniej ceny zamknięcia notowań Akcji z ostatnich 30 (trzydziestu) dni sesyjnych poprzedzających dzień wystąpienia Spółki z Żądaniem nabycia Akcji. Strony w drodze odrębnych ustaleń mogą odmiennie ustalić cenę nabywanych przez Inwestora Akcji.

7) Spółka w celu realizacji Porozumienia, zobowiązuje się wobec Inwestora podjąć wszelkie wymagane prawem działania, by doprowadzić do zmian statutu Spółki poprzez wprowadzenie zapisów upoważniających zarząd Spółki do dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

8) Zabezpieczeniem transakcji finansowania dla Inwestora są istniejące akcje obecnych akcjonariuszy Spółki.

9) Tytułem wynagrodzenia za przygotowanie finansowania objętego przedmiotem Porozumienia, Spółka zapłaci Inwestorowi prowizję w wysokości 10% łącznej ceny każdorazowo nabywanych przez Inwestora Akcji.

10) Spółka nie jest zobowiązana do wykorzystania jakiejkolwiek kwoty z dostępnej linii finansowania objętej Porozumieniem.

11) W okresie obowiązywania Porozumienia Inwestor zobowiązuje się nie angażować w działania polegające na krótkiej sprzedaży akcji Spółki.

12) Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i może zostać wypowiedziane przez Spółkę w każdym czasie, a przez Inwestora nie wcześniej niż po 36 miesiącach od dnia jego podpisania chyba, że zajdą okoliczności opisane w Porozumieniu.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Janisław Muszyński - Prezes Zarządu
Marek Cegielski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »