Reklama

PFMEDICAL (PFM): Podpisanie porozumienia inwestycyjnego ze spółką Stem Cells Spin S.A. - raport 32

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 06/12/2013 otrzymał informacje o podpisaniu porozumienia inwestycyjnego pomiędzy spółką Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu a spółką CEE Opportunity Partners, LLC z siedzibą w Nowym Jorku ("Inwestor") dotyczącą finansowania typu Equity Line Financing (ELF) dla spółki Stem Cells Spin S.A.


CEE Opportunity Partners, LLC jest firmą zarządzającą inwestycjami alternatywnymi oraz dostawcą elastycznych form finansowania dla spółek publicznych. Jako jeden z liderów finansowania typu Equity Line Financing (ELF) specjalizuje się w transakcjach na giełdach Europy Środkowo-Wschodniej.

Reklama


ELF jest elastyczną formą finansowania dla spółek publicznych, dzięki której spółki te mogą pozyskiwać kapitał w sposób szybki i efektywny, z mniejszym rozwodnieniem dla dotychczasowych akcjonariuszy niż tradycyjne oferty akcji.


CEE Opportunity Partners, LLC poprzez Apollo S.A. zamierza przeprowadzać transakcje ELF na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jak informował Emitent komunikatem bieżącym EBI z dnia 18/12/2013, podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na 17/12/2013 planowana jest zmiana nazwy spółki z Apollo S.A. na CEE Opportunity Partners Poland S.A.


Najważniejsze założenia zawartego Porozumienia:


1) Zamiarem Stron jest zapewnienie Spółce przez okres 36 miesięcy finansowania jej bieżącej działalności operacyjnej na poziomie nie wyższym niż 3 mln USD.

2) Okres obowiązywania Porozumienia wynosi 36 miesięcy.

3) Łączna wartość Akcji nabywanych przez Inwestora w okresie obowiązywania Porozumienia nie może przekroczyć 3 mln USD.

4) Spółka ma prawo (nie obowiązek) wystąpić do Inwestora z żądaniem nabycia Akcji w każdym czasie obowiązywania Porozumienia, nie częściej jednak niż raz w miesiącu ("Żądanie nabycia Akcji").

5) Cena nabycia jednej Akcji stanowić będzie 80% niższej z dwóch wartości: średniej ceny ważonej Akcji z 3 (trzech) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień wystąpienia Spółki z Żądaniem nabycia Akcji lub średniej ceny ważonej Akcji z 30 (trzydziestu) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień wystąpienia Spółki z Żądaniem nabycia Akcji.

6) Łączna cena nabywanych Akcji objętych każdorazowo Żądaniem nabycia Akcji, nie może przekroczyć niższej z dwóch wartości: 100.000 USD lub iloczynu 300% średniej wartości dziennego obrotu Akcjami Spółki z ostatnich 30 (trzydziestu) dni sesyjnych poprzedzających dzień wystąpienia Spółki z Żądaniem nabycia Akcji i średniej ceny zamknięcia notowań Akcji z ostatnich 30 (trzydziestu) dni sesyjnych poprzedzających dzień wystąpienia Spółki z Żądaniem nabycia Akcji. Strony w drodze odrębnych ustaleń mogą odmiennie ustalić cenę nabywanych przez Inwestora Akcji.

7) Spółka w celu realizacji Porozumienia, zobowiązuje się wobec Inwestora podjąć wszelkie wymagane prawem działania, by doprowadzić do zmian statutu Spółki poprzez wprowadzenie zapisów upoważniających zarząd Spółki do dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 i n. Kodeksu Spółek Handlowych.

8) Zabezpieczeniem transakcji finansowania dla Inwestora są istniejące akcje obecnych akcjonariuszy Spółki.

9) Tytułem wynagrodzenia za przygotowanie finansowania objętego przedmiotem Porozumienia, Spółka zapłaci Inwestorowi prowizję w wysokości 10% łącznej ceny każdorazowo nabywanych przez Inwestora Akcji.

10) Spółka nie jest zobowiązana do wykorzystania jakiejkolwiek kwoty z dostępnej linii finansowania objętej Porozumieniem.

11) W okresie obowiązywania Porozumienia Inwestor zobowiązuje się nie angażować w działania polegające na krótkiej sprzedaży akcji Spółki.

12) Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i może zostać wypowiedziane przez Spółkę w każdym czasie, a przez Inwestora nie wcześniej niż po 36 miesiącach od dnia jego podpisania chyba, że zajdą okoliczności opisane w Porozumieniu.


Stem Cells Spin S.A. jest spółką biotechnologiczną zawiązaną w 2009 r. przez naukowców Akademii Medycznej we Wrocławiu. Celem Spółki jest komercjalizacja odkryć związanych z posiadanym wynalazkiem dotyczącym wyprowadzania, hodowli i zastosowania komórek macierzystych o symbolu MIC-1 oraz substancji pochodnych.

Stem Cells Spin S.A. opracowała i wdrożyła unikalne w skali światowej metody hodowli komórek macierzystych MIC-1 oraz produkcji na ich bazie naturalnych (nie modyfikowanych chemicznie ani genetycznie) substancji biologicznych o niezwykłym potencjale regeneracyjnym tkanek organizmów ludzkich i zwierzęcych.

Przeprowadzone badania wykazały możliwość zastosowania w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej oraz dermokosmetyce. Wśród najważniejszych prac realizowanych przez Spółkę są programy badawcze nad innowacyjnymi lekami biologicznymi. Więcej informacji: http://stemcellsspin.com.pl


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Dominik Dymecki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »