Reklama

EMONT (ELM): Podpisanie umowy - raport 5

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał podpisaną umowę na wykonanie robót na zad. "Obwodnica Śródmieścia Szczecina" - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy ul. Krasińskiego.

Reklama

Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 925 000,00 zł netto.

Kary umowne:

1. W przypadku niedotrzymania terminów rozpoczęcia lub zakończenia robót określonych w niniejszej Umowie, lub terminów pośrednich określonych w Umowie lub harmonogramie, Zamawiający może naliczać kary umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w terminie zakończenia naprawy wad, Zamawiający może naliczać kary umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,.

3. W przypadku rozwiązania Umowy (wypowiedzenia, odstąpienia) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

4. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego Wykonawca może naliczyć karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

5. Jeżeli na skutek nieterminowego lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy z winy Wykonawcy Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Inwestorowi odszkodowania lub jakichkolwiek kar umownych, Wykonawca obowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kwot zapłaconych Inwestorowi tytułem odszkodowania lub kar umownych.

6. Jeżeli na skutek działań Wykonawcy związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy Zamawiający zostanie obciążony karą finansową przez organ administracji publicznej, to Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie kwoty zapłacone z tytułu kary wraz z odsetkami od tych kwot i kosztami ich zapłaty.

7. Wykonawca bezwarunkowo i nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do jednostronnego potrącenia kar umownych i odszkodowań, o których mowa powyżej, z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

8. Ustala się, że niezależnie od kar umownych, o których mowa powyżej, Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2012 roku.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Błażków - Prezes Zarządu
Jerzy Rymarowicz - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: obwodnica | wykonanie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »