ARAMUS (ARA): Podpisanie umowy o kredyt nieodnawialny na realizację inwestycji Apartamenty Dąbrowskiego. - raport 22

Zarząd ARAMUS S.A. (Emitent - Spółka) informuje, iż w dniu 17.11.2015 roku podmiot zależny Apartament Podgórskie Sp. z o.o. Spółka Komandytowa realizujący przedsięwzięcie deweloperskie „Apartamenty Dąbrowskiego” zawarł z bankiem Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 38D, 02-232 Warszawa KRS 0000305178 umowę o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności.

Kwota kredytu: 13.550.000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100)

Reklama

Przeznaczenie kredytu: Finansowanie lub refinansowanie kosztów inwestycji deweloperskiej polegającej na budowie budynku mieszkalno – usługowego, wielorodzinnego z garażem podziemnym z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., elektryczną, wentylacją mechaniczną, zbiornikiem retencyjnym oraz utwardzonym dojściem i dojazdem, na działce nr 221/3, obręb 13, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Dąbrowskiego w Krakowie.

Dzień ostatecznej spłaty: 28 września 2018 roku

Spłata kapitału Produktu: Według określonego harmonogramu spłat, z zastrzeżeniem zapisów paragrafu 3 pkt. 16 ppkt. 1 lit. f) oraz pkt. 2-6 Umowy.

Karencja w spłacie kapitału do dnia 29 czerwca 2017 roku.

Oprocentowanie Kredytu (zmienne) na dzień zawarcia Umowy : 4,48 % w skali roku

Zabezpieczenia:

1. Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Banku oraz innych rachunków bankowych Kredytobiorcy, jakie istnieją oraz jakie zostaną otwarte w Banku.

2. Hipoteka do kwoty 21.825.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych, 00/100) ustanowiona na zabezpieczenie wierzytelności o zwrot Kredytu, roszczeń o odsetki oraz innych roszczeń o świadczenia uboczne w tym opłat i prowizji wpisana na pierwszym miejscu na rzecz Banku na prawie własności przysługującym Kredytobiorcy do nieruchomości położonej w Krakowie, Podgórze, obejmującej działkę nr 221/3 o powierzchni 0,3414 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KR1P/00181864/1.

3. Potwierdzony przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości od ryzyk budowlanych (ubezpieczenie w trakcie budowy) na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 13.877.777,00 PLN (słownie: trzynaście milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych, 00/100).

4. Potwierdzony przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (ubezpieczenie po zakończeniu Inwestycji) na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość rynkowa nieruchomości zaakceptowana przez Bank, tj. 24.922.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych, 00/100). Kolejne polisy na kwotę równą wartości niesprzedanych lokali.

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.


Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.


PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Sumara - Prezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »