Reklama

EMONT (ELM): Podpisanie znaczącej umowy - raport 42

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy Energopol - Szczecin Spółka Akcyjna podpisaną umowę na wykonanie zadania: "Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów - Bulwar Gdyński".

Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy określa się na kwotę 1.359.870,00 zł.

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

Reklama

a) opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu zakończenia robót

b) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Ustala się, że niezależnie od kar umownych, o których mowa powyżej, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2011 i 2012 roku.


Podstawa prawna:

§ 3 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Jerzy Rymarowicz - Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Zabrzańska - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »