Reklama

EMONT (ELM): Podpisanie znaczącej umowy - raport 43

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od HEILIT + WOERNER Budowlana Sp. z o.o. podpisaną umowę na wykonanie zadania: "Przebudowa ulicy Karola Miarki w Jeleniej Górze"

Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy określa się na kwotę 819 500,00 zł.

Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:

a) Podwykonawca zapłaci Wykonawcy karę umowną:

− za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy lub jego etapów - w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień opóźnienia,

Reklama

− za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia ustalonego na usunięcie wad lub usterek,

− z tytułu rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w wysokości 10% wynagrodzenia.

b) Wykonawca zapłaci Podwykonawcy karę umowną:

− za rozwiązanie niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w wysokości 10% wynagrodzenia.

Strony dopuszczają, że Wykonawca będzie miał możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość kar umownych stosownie do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i straty.

Wykonawca uprawniony jest do potrącenia przysługujących mu kar umownych z wynagrodzeniem Podwykonawcy lub sfinansowania kar z zabezpieczeń należytego wykonania umowy dostarczonych przez Podwykonawcę. Wykonawca uprawniony jest do dokonywania kompensaty wierzytelności z wszelkimi wierzytelnościami/zabezpieczeniami Podwykonawcy. Brak wymagalności wierzytelności Podwykonawcy nie jest przeszkodą do jej dokona

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2011 roku.


Podstawa prawna:

§ 3 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Mazur - Wiceprezes Zarządu
Jerzy Rymarowicz - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »