Reklama

VOXEL (VOX): Podsumowanie emisji obligacji serii B

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje iż, na podstawie uchwały Zarządu nr 01/06/2012 w sprawie przydziału obligacji serii B (raport bieżący nr 22/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.), dokonał przydziału 12.000 Obligacji serii B, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 12.000.000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych). W związku z przeprowadzona emisja obligacji Zarząd przekazuje następujące informacje:

Reklama


1) data rozpoczęcia subskrypcji: 23 maja 2012 r., data zakończenia subskrypcji: 4 czerwca 2012 r.;

2) data przydziału instrumentów finansowych: 6 czerwca 2012 r.;

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) sztuk Obligacji serii B;

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach - emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów;

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) sztuk Obligacji serii B;

6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) sztuk Obligacji serii B;

7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1.000 zł;

8) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 67;

9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 67;

10) emisja nie była podzielona na transze;

11) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję - Spółka nie zawarła umów o subemisję;

12) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 12.000.000,- zł (słownie: dwanaście milionów złotych);

13) łączne koszty emisji wyniosły: 351.065,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych) w tym

a)przygotowania i przeprowadzenia oferty: 351.065,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych)

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - Spółka nie zawarła umów o subemisję;

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - emisja nie była związana ze sporządzeniem prospektu emisyjnego;

d) koszty doradztwa - zawierają się w kosztach wskazanych w lit. a), nie zostały wyodrębnione jako osobna pozycja;

e) promocji oferty - nie wystąpiły.


Zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji serii B będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji serii B zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji serii B.


14) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą jest równy: 29,25 zł


Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Liszka - Prezes Zarządu
Grzegorz Maślanka - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Kraków | seria | serie | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »