Reklama

ASTRO (ASR): Podsumowanie subskrypcji akcji serii C

Zarząd ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", „Emitent”) niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii C Spółki. Poniżej Zarząd Spółki przedstawia szczegóły zakończonej emisji:

Reklama


1) Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii C:

Subskrypcja akcji serii C Emitenta została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zakończona podpisaniem umowy objęcia akcji w dniu 2 grudnia 2015 r.


2) Data przydziału akcji serii C:

W związku z faktem, iż subskrypcja akcji serii C Spółki była przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, przydział akcji serii C nie miał miejsca, przez co Emitent nie jest w stanie wskazać daty przydziału akcji serii C. Akcje serii C zostały objęte w drodze zawarcia umowy objęcia akcji w dniu 2 grudnia 2015 r.


3) Liczba akcji serii C objętych subskrypcją:

Spółka zaoferowała w drodze oferty prywatnej 4.300.000 (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C.


4) Stopa redukcji:

Nie dotyczy. Subskrypcja akcji serii C została zakończona bez redukcji, gdyż liczba akcji serii C, które zostały objęte jest równa liczbie zaoferowanych akcji serii C Spółki.


5) Liczba akcji serii C, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach oferty prywatnej akcji serii C Spółki objętych zostało 4.300.000 (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C.


6) Cena, po jakiej akcje serii C były obejmowane:

Cena emisyjna akcji serii C została ustalona na poziomie 2,20 zł (słownie: dwa złote dwadzieścia groszy) za akcję.


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Zapisy na akcje serii C zostały złożone przez 1 inwestora – osobę prawną.


8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje serii C zostały objęte przez 1 inwestora – osobą prawną.


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie prywatnej akcji serii C nie uczestniczyli subemitenci.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostaną zaliczone do kosztów emisji akcji serii C:

Szacunkowe koszty emisji akcji serii C wynoszą ok. 2.788,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych), w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty wynoszą ok. 2.788,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych), w tym:

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł;

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0zł;

- koszty promocji oferty: 0 zł.


Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane będą jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii C Spółki zostaną zaliczone do kosztów finansowych Spółki.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Krajewski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »