Reklama

POLYSLASH (PSH): Podsumowanie subskrypcji akcji serii C - raport 3/2021

Zarząd Spółki Polyslash S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: Spółka, Emitent) w nawiązaniu do informacji wskazanych w treści raportach bieżących: EBI nr 2/2021 z dnia 2 marca 2021 r. oraz ESPI nr 6/2021 z dnia 10 marca 2021 r. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii C.


1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

Akcje serii C wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej.

Reklama

Data rozpoczęcia: 1 marca 2021 r.

Data zakończenia: 17 marca 2021 r.


2) daty przydziału instrumentów finansowych;

Data przydziału akcji serii C: 17 marca 2021 r.


3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.


4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;

Nie wystąpił podział na transze. Stopa redukcji wyniosła 35%.


5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 167.000 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.


6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

Akcje serii C były obejmowane po cenie emisyjnej równej 9,50 zł (słownie: dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.


6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Akcje zostały opłacone poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Emitenta


a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:

− datę powstania wierzytelności,

− przedmiot wierzytelności,

− wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,

− opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,

− podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,

Nie dotyczy.


b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

− przedmiot wkładów niepieniężnych,

− wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,

− podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

Nie dotyczy.


7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Na akcje serii C zapisy złożyło 30 podmiotów, w tym 27 osób fizycznych i 3 osoby prawne.


8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Akcje serii C przydzielone zostały 30 podmiotom, w tym 27 osobom fizycznym i 3 osobom prawnym.


8a) informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Nie wystąpiły podmioty powiązane z emitentem w rozumieniu par 4 ust 6 Regulaminu ASO.


9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

Łączna koszty zaliczone do kosztów emisji wyniosły 83.000,00 zł, w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 83.000,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł

d) promocji oferty: 0,00 zł

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.


Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.


Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.Osoby reprezentujące spółkę:
Dawid Ciślak - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »