Reklama

GOVENA (GOV): Podsumowanie subskrypcji akcji serii E - raport 11

Zarząd Govena Lighting S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii E.

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

Data rozpoczęcia: 11 października 2018 r.

Data zakończenia: 11 października 2018 r.


2) daty przydziału instrumentów finansowych;

Data przydziału: 11 października 2018 r.


3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

Reklama

Do 51.513.340 akcji zwykłych na okaziciela serii E


4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;

Nie wystąpiła


5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

51.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E


6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

0,10 zł (dziesięć grosz)

6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

49.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E objętych zostało za gotówkę (wpłata na rachunek bankowy Emitenta).

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:

1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E objętych zostało w ramach wzajemnej kompensaty wierzytelności.

 datę powstania wierzytelności,

12.10.2018 r.

 przedmiot wierzytelności,

Usługi doradcze

 wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,

100.000 zł, nie została sporządzona wycena – kwota odpowiada wysokości wynagrodzenia z tytułu umowy

 opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,

Emitent zawarł z osobą prawną umowę w zakresie świadczenia usług doradczych. Podmiot ten posiadał wierzytelność względem Emitenta z tytułu płatności za świadczone usługi, natomiast Emitent posiadał wierzytelność względem tego podmiotu tytułem płatności za objęte akcje serii E.

 podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,

1 osoba prawna.

b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

 przedmiot wkładów niepieniężnych,

 wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,

 podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

Nie dotyczy.

7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

6 osób prawnych.

8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

6 osób prawnych.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Nie dotyczy.

10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 25.550 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0 zł

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 100.000 zł

d) promocji oferty: 0 zł

11) metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Emitent wskazuje, że 25% środków z emisji akcji serii E przeznaczonych zostanie na spłatę bieżących zobowiązań Spółki, natomiast pozostałe 75% przeznaczone zostanie na działalność bieżącą oraz inwestycyjną.


Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące spółkę:
Mariusz Tomczak - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »