CODEADDICT (CDT): Podsumowanie subskrypcji akcji serii G - raport 22/2020

Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO


Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii G.


1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

Rozpoczęcie subskrypcji: 9 lipca 2020 r.

Zakończenie subskrypcji: 17 sierpnia 2020 r.

2) daty przydziału instrumentów finansowych;

Data przydziału akcji serii G: 17 sierpnia 2020 r.

Reklama

3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

Liczba akcji objętych subskrypcją lub sprzedażą: 1.300.000

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;

Brak redukcji

5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

W ramach przeprowadzonej subskrypcji objętych zostało 1.300.000 akcji

6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

Akcje serii G obejmowane były po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji tj. 0,50 zł za jedną akcję

6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:

- datę powstania wierzytelności,

9 lipca 2020

- przedmiot wierzytelności,

zapłata za objęcie 30% udziałów w spółce Investcon Fund sp. z o.o. (w trakcie zmiany nazwy na Raisemana sp. z o.o.)

- wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,

650.000 zł, wycena wierzytelności stanowi załącznik do niniejszego raportu

- opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,

Wierzytelność Emitenta powstała na podstawie umowy sprzedaży udziałów z dnia 27 lipca 2020, na mocy której Emitent nabył 180 udziałów Investcon Fund sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 180.000. Cena udziałów została ustalona na kwotę 650.000 zł.

- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,

1 podmiot prawny – spółka Raisemana LLC

7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Na akcje serii G zapis złożyła 1 osoba prawna

8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Akcje serii G przydzielone zostały 1 osobie prawnej

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Akcje serii G zostały przydzielone podmiotowi powiązanemu z Emitentem osobowo. Członek Zarządu – Gianluca Acquasanta-Rassumowski posiada 100% udziałów w spółce Raisemana LLC.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 3250,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0

d) promocji oferty: 0

-metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.


Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowychOsoby reprezentujące spółkę:
Gianluca Acquasanta-Rassumowski - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf
GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »