Reklama

NGGAMES (NGG): Podsumowanie subskrypcji akcji serii I

Zarząd Fat Dog Games S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii I, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 z dnia 17 maja 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.):

Reklama


1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:


Data rozpoczęcia subskrypcji: 18 maja 2018 roku,


Data zakończenia subskrypcji: 16 listopada 2018 roku.


2) Data przydziału akcji:


Nie dotyczy – objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.


3) Liczba akcji objętych subskrypcją:


Nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I.


4) Liczba akcji serii I objętych subskrypcją w poszczególnych transzach:


Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym subskrypcja nie została podzielona na transze.


- Suma objętych akcji serii I:


16.471.817 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I.


- Poziom objęcia emisji akcji serii I:


54,906% (pięćdziesiąt cztery i dziewięćset sześć tysięcznych procent)


5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:


Redukcja nie wystąpiła.


6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:


0,11 zł (jedenaście groszy).


7) Sposób opłacenia objętych akcji:


Akcje serii I zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.


8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:


Nie dotyczy – objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji.


9) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:


Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.


Łącznie w ramach subskrypcji akcje serii I zostały objęte przez 17 osób.


10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:


W ofercie akcji serii I nie uczestniczyli subemitenci.


11) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:


a/ przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł;


b/ wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;


c/ sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;


d/ promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: nie dotyczy.


Dodatkowo Zarząd Emitenta zaznacza, iż akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.


Podstawa Prawna


§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:
Aleksander Sierżęga - Prezes Zarządu
Radomir Woźniak - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »