Reklama

STARWARD (STA): Podsumowanie subskrypcji akcji serii J - raport 14/2022

Zarząd Starward Industries S.A. („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3/13/07/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 9.750,00 zł (dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), poprzez emisję 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz rejestracji akcji nowej emisji w KDPW i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

Reklama


Poniżej szczegóły dot. przeprowadzonej subskrypcji akcji serii J:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia: 29.07.2022 r.

Data zakończenia: 29.07.2022 r.


2. Data przydziału papierów wartościowych:

Zawarcie umowy objęcia wszystkich akcji serii J nastąpiło w dniu 29.07.2022 r.


3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcją objętych było 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.


4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Emisja akcji serii została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej - umowa objęcia akcji została zawarta z jednym podmiotem, który objął liczbę akcji równą wszystkim wyemitowanym akcjom serii J, w związku z czym redukcja nie wystąpiła.


5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Oferta objęcia akcji serii J w liczbie 75.000 sztuk została skierowana do 1 (jednego) inwestora.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

Akcje serii J zostały objęte po cenie emisyjnej równej 79,00 zł za jedną akcję.


6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:

Akcje serii J zostały objęte za gotówkę.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Umowa objęcia 75.000 sztuk akcji serii J została zawarta z 1 (jednym) inwestorem (osobą prawną), do którego została skierowana oferta objęcia. Oferta akcji serii J nie była podzielona na transze.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Akcje serii J zostały objęte przez 1 (jeden) podmiot (osobę prawną). Oferta akcji serii J nie była podzielona na transze.


8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Podmiot, który objął akcje serii J nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


9. Nazwa firmy subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego:

Nie została zawarta umowa o subemisję akcji serii J.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów.

Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii J wynosi 25 000,00 zł netto, w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 25 000,00 zł,

b) wynagrodzenia poszczególnych subemitentów: 0,00 zł

c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem doradztwa: 0,00 zł

d) promocji oferty: 0,00 zł


Wartość kwoty brutto pozyskanej z emisji akcji serii J wynosi 5.925.000 zł.


Podstawa prawna: § 4 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Markuszewski - Prezes Zarządu
Dawid Sękowski - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »