Reklama

ECERAMICS (ECR): Podsumowanie subskrypcji akcji serii J w ramach oferty prywatnej - raport 28

Zarząd Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii J, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz o ubieganiu się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii J do alternatywnego sytemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podaje do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:

Reklama


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii J:


Subskrypcja akcji serii J miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 30 marca 2015 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 19 maja 2015 roku.


2. Data przydziału akcji:


Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii J nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH. Tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie 7 umowy objęcia akcji zawartych w dniach od 30 marca 2015 roku do 19 maja 2015 roku.


3. Liczba akcji objętych subskrypcją:


Subskrypcja obejmowała 200 000 000 akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja.


4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:


Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.


5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:


Nie składano zapisów. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 200 000 000 akcji serii J, o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja.


6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:


W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 200 000 000 akcji serii J.


7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:


Akcje serii J zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 0,01 zł za każdą akcję. Cena emisyjna akcji serii J została ustalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały nr 4 z dnia 5 stycznia 2015 2013 roku.


8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:


W ramach subskrypcji prywatnej akcje serii J zaoferowano 6 inwestorom. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze. W ramach subskrypcji zawarto 7 umów objęcia akcji serii J, w tym dwie umowy z jednym inwestorem.


9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:


W ramach subskrypcji umowy objęcia akcji zostały zawarte z 6 osobami prawnymi.


10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):


Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii J.


11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):


Wartość przeprowadzonej subskrypcji stanowi kwotę: 2 000 000,00 zł.


12. Łączna wysokość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostaną zaliczone do kosztów emisji wynosi:


Łączne koszty emisji akcji serii J wyniosły 20 000,00 zł, z czego: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł netto, b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł, c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 20 000,00 zł, d) koszty promocji oferty: 0,00 zł.


13. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:


Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii J i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego jako zmniejszenie kapitału - do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »