BALTICINV (BCI): Podsumowanie subskrypcji akcji serii L w ramach oferty prywatnej - raport 11

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o zakończeniu subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 października 2013 roku.


Z przewidzianych do objęcia 2 922 700 zostały objęte 1 735 763 akcje, w tym 1 315 975 akcji objęli inwestorzy będący osobami prawnymi, pozostałe akcje zostały objęte przez inwestorów indywidualnych.


W ocenie Zarządu Emitenta pozytywne zamknięcie subskrypcji to dowód na to, że inwestorzy pozytywnie ocenili strategię inwestycyjną Emitenta i potencjał rynku związanego poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego. Oprócz pozyskanych środków finansowych, Emitent pozyskał także nowych akcjonariuszy, którzy nie wykluczają dalszego zaangażowania w spółkę.

Reklama


W najbliższych dniach Emitent rozpocznie procedurę konkursową na wybór dostawcy linii technologicznej wstępnego przygotowania surowców w ramach projektu pt. "Wdrożenie wynalazku w zakresie wytwarzania lekkich proppantów ceramicznych" realizowanego w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Po podpisaniu umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Emitent wystąpi również z wnioskiem o płatność zaliczkową z przyznanego dofinansowania w kwocie ponad 7 mln zł w ramach programu DEMONSTRATOR+.


Poniżej Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące przebiegu subskrypcji.


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii L:

Subskrypcja akcji serii L miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 20 listopada 2013 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 18 lutego 2014 roku.


2. Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii L nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH. Tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie 12 (dwunastu) umów objęcia akcji zawartych w dniach od 20 listopada 2013 roku do 17 lutego 2014 roku.


3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała 2 922 700 akcji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.


4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.


5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Nie składano zapisów. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 1 735 763 akcje serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.


6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 1 735 763 akcje serii L.


7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

Akcje serii L zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 2,80 zł za każdą akcję. Cena emisyjna akcji serii L została ustalona przez uchwałą nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 20 listopada 2013 roku, na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 28 października 2013 roku.


8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji prywatnej akcje serii L zaoferowano 13 (trzynastu) inwestorom. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze. W ramach subskrypcji zawarto 12 (dwanaście) umów objęcia akcji serii L.


9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji umowy objęcia akcji zostały zawarte z 3 (trzema) osobami prawnymi i 9 (dziewięcioma) osobami fizycznymi.


10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii L.


11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

Wartość przeprowadzonej subskrypcji stanowi kwotę: 4 860 136,40 zł.


12. Łączna wysokość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostaną zaliczone do kosztów emisji wynosi:

Łączne koszty emisji akcji serii L wyniosły 10 000,00 zł z czego: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł netto, b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł, c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10 000,00 zł, d) koszty promocji oferty: 0,00 zł.


13. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii L i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego jako zmniejszenie kapitału - do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.


Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Woźniak - Prezes Zarządu

GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »