Reklama

SUMMALING (SUL): Podsumowanie subskrypcji akcji serii N - raport 2/2022

Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii N („Akcje Serii N”), emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Reklama


1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 03.01.2022 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 03.01.2022 r.


2.Data przydziału instrumentów finansowych

Z uwagi na fakt, iż Akcje Serii N zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH.


3.Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja obejmowała 375 000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji Serii N.


4.Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy

Nie dotyczy.


5.Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Z uwagi na fakt, iż Akcje Serii N zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 375 000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji Serii N.


6. Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane

Akcje Serii N obejmowane były po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą Akcję Serii N.


6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych

Akcje Serii N zostały pokryte wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 37.500,00 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) złotych, wpłaconym na rachunek bankowy Spółki.


7.Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją

Akcje Serii N zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej 1 inwestorowi.


8.Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Umowa objęcia Akcji Serii N została zawarta z 1 inwestorem.


8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Osoba, które objęła Akcje Serii N, nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

Akcje Serii N nie były obejmowane przez subemitentów.


10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Łączne koszty emisji Akcji Serii M wyniosły 10.000,00 złotych, w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty — 0,00 złotych,

b) wynagrodzenia subemitentów — nie dotyczy, nie zawarto umów o subemisję,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 10.000,00 złotych,

d) promocji oferty – 0,00 złotych.


Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: Zaliczenie do kosztów bieżących.


Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Zdanowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »