Reklama

MEDAPP (MDA): Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii D Emitenta. - raport 32

Zarząd Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii D Emitenta, emitowanych na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2015 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (treść ww. uchwały została podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 26/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.), przekazuje poniżej informacje określone w §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Reklama


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji:


Subskrypcja Akcji odbyła się na podstawie art. 431 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „ksh”), tj. w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata („Subskrypcja”). W dniu 31 lipca 2015 r. Emitent zawarł z Amida Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) umowę objęcia akcji serii D („Umowa”), w wyniku której Akcjonariusz przyjął złożoną mu przez Emitenta ofertę i objął 60.000.000 akcji serii D („Akcje”).


2. Data przydziału akcji:


Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, Zarząd Emitenta nie dokonał przydziału Akcji. Akcje zostały objęte w dniu 31 lipca 2015 r., w efekcie realizacji postanowień Umowy.


3. Liczba akcji objętych subskrypcją:


Subskrypcja obejmowała 60.000.000 Akcji.


4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:


Wszystkie oferowane w ramach Subskrypcji Akcje zostały objęte, w związku z czym stopa redukcji wyniosła 0%.


5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:


W ramach Subskrypcji objętych zostało 60.000.000 Akcji.


6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:


Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł za każdą akcję. Cena emisyjna Akcji została określona przez Zarząd Emitenta, a następnie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Emitenta, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2015 r.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:


Z uwagi na charakter Subskrypcji, nie składano zapisów. W ramach Subskrypcji zaoferowano Akcje jednemu inwestorowi, który tę ofertę przyjął.


8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:


Z uwagi na charakter Subskrypcji, nie dokonano przydziału akcji. Wszystkie oferowane w ramach Subskrypcji Akcje zostały objęte przez jednego inwestora.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):


Emitent nie zawarł żadnej umowy o submisję Akcji.


10. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem kosztów według ich tytułów:


Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Subskrypcji oraz emisją Akcji, ostateczna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji (w tym wysokość kosztów według ich tytułów, metoda ich rozliczenia w księgach rachunkowych i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym), zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Subskrypcji.


Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Sobiś - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »