NEXTBIKE (NXB): Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii D - raport 21

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta EBI nr 20/2019 z dnia 4 października 2019 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki („Akcje”).


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Reklama


Subskrypcja Akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Umowy objęcia Akcji w ramach subskrypcji prywatnej zostały zawarte w okresie od dnia 7 października 2019 r. do dnia 9 października 2019 r.


2. Data przydziału instrumentów finansowych:


Nie dotyczy. Z uwagi na tryb emisji Akcji nie przeprowadzono ich przydziału. Umowy objęcia Akcji zostały zawarte w okresie od dnia 7 października 2019 r. do dnia 9 października 2019 r.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:


Przedmiotem subskrypcji było 75.000 Akcji o wartości nominalnej 0,10 groszy każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej: 7.500 zł.


4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:


Nie dotyczy.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:


Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 75.000 Akcji.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):


Cena emisyjna jednej Akcji wynosiła 31 zł.


6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: a) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: (i) datę powstania wierzytelności, (ii) przedmiot wierzytelności, (iii) wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, (iv) opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, (v) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby, (b) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: (i) przedmiot wkładów niepieniężnych, (ii) wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, (iii) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.


Akcje zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:


Nie dotyczy – subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:


Akcje zostały objęte przez 7 podmiotów, w tym 5 osób fizycznych oraz 2 osoby prawne w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji.


9. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):


Nie dotyczy. Emisja Akcji nie była przedmiotem subemisji.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocja oferty


- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.


Łączne koszty które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji wynoszą 553 zł i stanowią koszty związane ze sporządzeniem protokołu posiedzenia Zarządu Spółki na którym podjęta została uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany Statutu przez notariusza tj.

a. podatek od czynności cywilnoprawnych: 33 zł,

b. taksa notarialna: 500 zł


Jednocześnie Emitent wskazuje, że Akcje zostały zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej. Emisja Akcji nie była przedmiotem subemisji. Nie został sporządzony publiczny dokument informacyjny lub dokument informacyjny i nie była prowadzona promocja oferty.


Szczegółowa podstawa prawna: §4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Orłowski - Prezes Zarządu
Agnieszka Masłowska - Członek Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: akcje spółek
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »