NEXTBIKE (NXB): Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii F - raport 36

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 35/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki („Akcje”).


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:


Reklama

Subskrypcja Akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (art. 431 § 2 pkt 1 KSH), tj. Nextbike GmbH z siedzibą w Lipsku (Niemcy) („Inwestor”). Umowa objęcia Akcji w ramach subskrypcji prywatnej została zawarta z Inwestorem w dniu 19 grudnia 2019 r.


2. Data przydziału instrumentów finansowych:


Nie dotyczy. Z uwagi na tryb emisji Akcji nie przeprowadzono ich przydziału. Umowa objęcia Akcji w ramach subskrypcji prywatnej została zawarta z Inwestorem w dniu 19 grudnia 2019 r.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:


Przedmiotem subskrypcji było 415.000 Akcji o wartości nominalnej 0,10 groszy każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej: 41.500 zł.


4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:


Nie dotyczy.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:


Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 415.000 Akcji.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):


Cena emisyjna jednej Akcji wynosiła 19,47 zł.


6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: a) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: (i) datę powstania wierzytelności, (ii) przedmiot wierzytelności, (iii) wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, (iv) opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, (v) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby, (b) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: (i) przedmiot wkładów niepieniężnych, (ii) wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, (iii) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.


Akcje zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:


Nie dotyczy – subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:


Akcje zostały objęte przez 1 podmiot – tj. Inwestora w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji.


9. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):


Nie dotyczy. Emisja Akcji nie była przedmiotem subemisji.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocja oferty


- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.


Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że Akcje zostały zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej. Emisja Akcji nie była przedmiotem subemisji. Nie został sporządzony publiczny dokument informacyjny lub dokument informacyjny i nie była prowadzona promocja oferty.


Szczegółowa podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Masłowska - Członek Zarządu
Rafał Federowicz - Członek Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »