Reklama

MONDAY (MDV): Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii C

Zarząd Monday Development S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2016 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 1.400.000,00 zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych) w wyniku emisji 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,14 zł (zero złotych czternaście groszy) każda.

Reklama


Po rejestracji kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.510.387,90 zł (jeden milion pięćset dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:


a) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 00001 do 50000, o wartości nominalnej 0,14 zł (zero złotych czternaście groszy) każda,


b) 639.500 (sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od 000001 do 639500, o wartości nominalnej 0,14 zł (zero złotych czternaście groszy) każda,


c) 98.985 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00001 do 98985, o wartości nominalnej 0,14 zł (zero złotych czternaście groszy) każda,


d) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 10000000, o wartości nominalnej 0,14 zł (zero złotych czternaście groszy) każda.


Emitent informował o w/w zdarzeniu w raporcie bieżącym nr 2/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku, w związku z zawiadomieniem otrzymanym od spółki UNIDEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie, sporządzonym w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.) w związku z przekroczeniem progu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.


W związku z powyższym zdarzeniem, udział spółki UNIDEVELOPMENT S.A. w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosi 92,69%. Spółka UNIDEVELOPMENT S.A. jest jedynym akcjonariuszem posiadającym udział powyżej 5% w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.


Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 5b Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Gościcki - Prezes Zarządu
Piotr Kasprowicz - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: 2016

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »