Reklama

AUTOSPA (ASP): Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego

Zarząd Auto-Spa Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 13 grudnia 2012 r., na podstawie upoważnienia zawartego w Artykule 5b Statutu Spółki podjął uchwałę w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Reklama


Kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę nie niższą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) i nie wyższą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w liczbie nie mniejszej niż 1 (jeden) i nie większej niż 1.000.000,00 (jeden milion) o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.


Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w ramach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A., z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze oferty prywatnej. Zarząd ustalił cenę emisyjną akcji serii I na kwotę 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy). Akcje serii I mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Termin otwarcia subskrypcji określa się na 17 grudnia 2012 r., natomiast termin zamknięcia subskrypcji przypada na dzień 21 grudnia 2012 roku.


W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się treść Artykułu 5 ust. 1 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:


"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.347.674,50 zł (cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 8.695.349 (osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), w tym:

a. 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 1 do A 4.600.000;

b. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1 do B 200.000;

c. 281.891 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1 do C 281.891.

d. 127.559 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D1 do C 127.559.

e. 99.976 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o numerach od E1 1 do E1 99.976,

f. 99.253 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o numerach od E2 1 do E2 99.253,

g. 86.670 (osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii G,

h. nie więcej niż 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,

i. nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I."


Zarząd informuje, że o zakończeniu subskrypcji akcji serii I oraz skutecznym zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie poinformuje w odrębnych raportach bieżących.


Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 5b oraz §4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Ilski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »