Reklama

(NOVINA): Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego

Zarząd Novina S.A. („Emitent” „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę w formie aktu notarialnego w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, na mocy przysługującego mu upoważnienia w ramach kapitału docelowego (§ 9 ust. 1 Statutu Spół-ki).

Reklama


Zarząd Emitenta wyjaśnia, że uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału została podjęta na pod-stawie upoważnienia zawartego w § 9 ust. 1 Statutu Spółki wynikającego z Uchwały nr 18 Zwyczaj-nego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 czerwca 2016 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 15/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.


Na mocy uchwały z dnia 1 lutego 2017 r. Zarząd Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 399.999,60 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 4.869.684 zł (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote) do kwoty nie większej niż 5.269.683,60 zł (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 555.555 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,72 gr (siedemdziesiąt dwa grosze) każda. Zarząd Emitenta na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki ustalił cenę emisyjną na 0,72 gr (siedemdziesiąt dwa grosze) za jedną akcję.


Objęcie wszystkich akcji Serii G nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji Serii G zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. Zarząd Emitenta (za zgodą Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 9 ust. 4 Statutu Spółki), pozbawił dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G w całości.


Treść uchwały Zarządu Emitenta, o której mową powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.


§3 ust. 1 pkt. 4 oraz Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Konopka - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »