Reklama

OPTIGIS (OPI): Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego - raport 13

Zarząd spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Emitent”, „Spółka”) informuje, że działając na podstawie upoważnienia zawartego w §9b Statutu Spółki, w dniu 28.11.2019 r. podjął Uchwałę nr 1 o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy złotych) złotych, do kwoty 6.645.825,60 (sześć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 60/100) złotych, poprzez emisję 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami w serii od 1 do 5.000.0000.

Reklama

Cena emisyjna akcji nowej emisji wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję.

Za zgodą Rady Nadzorczej, wyrażoną w Uchwale nr 2019/11/27/01 z dnia 27 listopada 2019 roku, prawo poboru akcji nowej emisji w ramach kapitału docelowego przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało w całości wyłączone.


Emisja nowych akcji została dokonana w trybie subskrypcji prywatnej, skierowanej do firmy Magna Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000814552, której zaoferowano całość akcji nowej emisji za łączną cenę emisyjną 1.000.000,00 (jeden milion) złotych.


Oferta została przyjęta i w dniu 28.11.2019 r. podpisana została umowa objęcia akcji nowej emisji. Akcje nowej emisji zostały pokryte wkładem pieniężnym w ramach potrącenia wierzytelności. Nadwyżka w cenie emisyjnej, ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji Serii K w wysokości 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 ksh.


W ramach uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, przyjęto także zmianę w Statucie Spółki, polegającą na dodaniu w §9 ust. 1 informacji o akcjach serii K, w związku z czym, po rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, otrzyma on brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.645.825,60 (sześć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

a. 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A,

b. 2.244.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące) akcji na okaziciela serii B,

c. 76.000 (siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii C,

d. 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D,

e. 782.000 (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela serii E,

f. 1.203.584 (jeden milion dwieście trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii F,

g. 396.875 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii G,

h. 503.660 (pięćset trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H,

i. 50.202.137 (pięćdziesiąt milionów dwieście dwa tysiące sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J,

j. 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K.”Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 4) oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Jerzy Cegliński - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »