EFENERGII (EFE): Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego - raport 18

Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 15 czerwca 2016 r. podjął uchwałę nr 1/06/2016r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („Uchwała”).

Na mocy podjętej Uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, który wynosi 12.195.647,00 zł (dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych), o kwotę 9.146.000,00 zł (dziewięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy złotych ), tj. do kwoty 21.341.647,00 zł ( dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych ), w drodze emisji 91.460.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 00 000 001 do numeru G 91.460.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 9.146.000,00 zł (dziewięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy złotych).

Reklama

Akcje serii G zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Cena emisyjna akcji serii G za zgodą Rady Nadzorczej została ustalona na kwotę 0,14 zł (czternaście groszy) za jedną akcję. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie, na równi z pozostałymi akcjami, począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.


Emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umowy z zagranicznym inwestorem strategicznym, spółką Guangxi Wuzhou Quanli Limited z siedzibą w Hong Kongu, z którą została zawarta umowa objęcia akcji. O zawarciu umowy objęcia akcji serii G Spółka informuje osobnym raportem bieżącym.


Za zgodą Rady Nadzorczej w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G. Interes Spółki w podwyższeniu kapitału zakładowego na powyższych zasadach wynika z potrzeby wzmocnienia współpracy z podmiotami kluczowymi dla dynamizacji rozwoju Spółki w tym zaoferowania inwestorowi strategicznemu udziału w emisji akcji w celu pozyskania kapitału znacznej wielkości z przeznaczeniem na dalszy rozwój Spółki. Natomiast przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania kapitału. Pozyskanie inwestora zagranicznego Guangxi Wuzhou Quanli Limited pozwoli Spółce m.in. na wydobycie złóż w Polsce. Tym samym przyczyni się do rozwoju Spółki i rozwoju gospodarczego Polski.

Zarząd Spółki na mocy Uchwały został upoważniony do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dokonania rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego jak również zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym („KRS”). Zarząd jest upoważniony również do przeprowadzenia dematerializacji zawarcia umowy rejestracji akcji serii G w depozycie prowadzonym przez KDPW oraz do wprowadzenia akcji serii G do obrotu na NewConnect .

W związku z powyższym § 7 Statutu Spółki otrzymał nową następującą treść:


§ 7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21 341 647,00 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych)

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a)1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A 

o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.

b)250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.

c)210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.

d)105.496.470 (sto pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, objęte w zamian za udziały w spółce przejmowanej, tj. World Medical Services Sp. z o.o.

e)10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.

f)5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.

g) 91 460 000 ( dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) każda.


3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.


W dniu 15 czerwca 2016 r. Zarząd Spółki podjął także uchwałę nr 2/06/2016 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki został dołączony do niniejszego raportu. O rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego jak i zmian Statutu Spółki w KRS Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5b oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Kulczyk - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »