Reklama

SYNERGA (SNG): Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego - raport 4

Zarząd Spółki SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 28 lutego 2018 r., działając na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia zawartego w § 3b Statutu Spółki zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/02/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyrażenia zgody na cenę emisyjną akcji serii P oraz wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P w całości podjął uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego [dalej: „Uchwała”].

Reklama


Na podstawie Uchwały Zarządu kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 27.310.000,00 zł (dwudziestu siedmiu milionów trzystu dziesięciu tysięcy złotych zero groszy) do kwoty minimalnie 28.310.000,00 zł (dwudziestu ośmiu milionów trzystu dziesięciu tysięcy złotych zero groszy) a maksymalnie 29.310.000,00 zł (dwudziestu dziewięciu milionów trzystu dziesięciu tysięcy złotych zero groszy), to jest o kwotę minimalnie 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych zero groszy) do maksymalnie 2.000.000,00 zł (dwóch milionów złotych zero groszy) w drodze emisji minimalnie 10.000.000 (dziesięciu milionów) a maksymalnie 20.000.000 (dwudziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.


Podwyższenia kapitału zakładowego poprzez kolejną emisję akcji zwykłych na okaziciela serii P dokonuje się za zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze subskrypcji prywatnej. Wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały akcje serii P będą uczestniczyć w dywidendzie z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018, rozpoczynającym się 1 stycznia 2018 roku, a kończącym się 31 grudnia 2018 roku.


Cena emisyjna jednej akcji na okaziciela serii P będzie równa jej wartości nominalnej i wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. Akcje na okaziciela serii P zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Wpłaty na pokrycie akcji serii P zostaną dokonane w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia zawarcia umowy o objęciu akcji. Akcje serii P nie będą miały formy dokumentu.


Akcje serii P oraz prawa do akcji serii P zostaną wprowadzone do obrotu zorganizowanego w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zostaną zdematerializowane i złożone do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.


W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym powyższą Uchwałą, wprowadzono zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki, na skutek dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego otrzyma brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi minimalnie 28.310.000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych zero groszy) a maksymalnie 29.310.000,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na minimalnie 283.100.000 (dwieście osiemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy) a maksymalnie 293.100.000 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony sto tysięcy) akcji, w tym:

a) 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

d) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

e) 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

f) 3.970.303 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

g) 50.282.929 (pięćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

h) 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

i) 9.600.000 (dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

j) 2.327.024 (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

k) 51.699.744 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

l) 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

ł) minimalnie 10.000.000 (dziesięć milionów) a maksymalnie 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.


Zarząd Spółki informuje także, że o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym po otrzymaniu postanowienia sądu rejestrowego.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Bartosz Cywiński - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »