Reklama

PLANETB2B (P2B): Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego - raport 15

Zarząd STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 13 lipca 2017 r. na podstawie upoważnienia zawartego w § 8 Statutu Emitenta, podjął uchwałę w formie aktu notarialnego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki STOPPOINT S.A. w ramach kapitału docelowego.


Zgodnie z uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 13 lipca 2017 r. Zarząd Spółki postanowił dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 32.707.746,10 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych dziesięć groszy) do kwoty nie mniejszej niż 32.707.746,20 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych dwadzieścia groszy) i nie większej niż 33.407.746,10 (trzydzieści trzy miliony czterysta siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych dziesięć groszy) to jest o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).

Reklama


Podwyższenie, o którym mowa powyżej dokonane zostanie w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 7 000 000 (słownie: siedem milionów) Akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 13 lipca 2017 r., podjęła jednogłośnie uchwałę o wyrażeniu zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji na okaziciela serii I oraz na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.


W związku z powyższym, podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi, za zgodą Rady Nadzorczej STOPPOINT S.A. w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze oferty prywatnej.


Zarząd ustalił, za zgodą Rady Nadzorczej cenę emisyjną akcji serii I na kwotę 0,12 zł (dwanaście groszy). Akcje serii I zostaną objęte za wkłady pieniężne. Akcje serii I zostaną opłacone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd. Umowy objęcia akcji serii I zostaną zawarte najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2017 roku.


Przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii I do rejestru, Zarząd złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości objętego kapitału zakładowego zgodnie z art. 431 § 7 w związku z art. 310 Kodeksu spółek handlowych.


W wyniku podjęcia przedmiotowej uchwały zmianie uległa treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki.

Jednocześnie ostateczna zmiana Statutu nastąpi po dookreśleniu wysokości objętego kapitału zakładowego, o której mowa powyżej.

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

§ 7. 1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 1 263 550 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

a) 4.495.000 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

b) 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

c) 2.390.500 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

d) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

e) 3.685.650 (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

f) 265.563.630 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.


Nowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki (przy założeniu rejestracji przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii akcji serii G i H):

§ 7. 1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 1 263 550 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

a) 4.495.000 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

b) 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

c) 2.390.500 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

d) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

e) 3.685.650 (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

f) 265.563.630 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

g) 41.779.028 (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

h) 3.413.620 (słownie: trzy miliony czterysta trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

i) nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 7.000.000 (słownie: siedem milionów) Akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 oraz § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”Osoby reprezentujące spółkę:
Damian Puczyński - Prezes Zarządu
Marek Nowicki - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »