Reklama

BRAS (BSA): Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiana Statutu - raport 7/2020

Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 17 czerwca 2020 r. w formie aktu notarialnego, na podstawie upoważnienia zawartego w §6 ust. 2-8 Statutu Emitenta, podjął Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego BRAS S.A. w ramach kapitału docelowego.

Zgodnie z Uchwałą nr 1 Zarząd Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Emitenta o kwotę 7 600 000 zł (siedem milionów sześćset tysięcy złotych) poprzez emisję 38 000 000 (trzydzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E1. o wartości nominalnej 0,20 zł (dziesięć groszy) każda.

Reklama

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu, które odbyło się 10 czerwca 2020 roku, podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na ustaloną przez Zarząd Emitenta cenę emisyjną akcji na okaziciela serii E1 oraz na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

W związku z powyższym, podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi, za zgodą Rady Nadzorczej BRAS S.A. w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze oferty prywatnej. Zarząd ustalił cenę emisyjną akcji serii E1 na kwotę 0,20 zł (dwadzieścia groszy). Akcje serii E1 zostaną objęte za wkłady pieniężne i opłacone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd. Umowy objęcia akcji serii E1 zostaną zawarte do dnia 24 czerwca 2020 roku i zostaną skierowane do wybranych inwestorów.

Ponadto, Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 2 w sprawie zmiany Statutu Emitenta jaka nastąpi w wyniku planowanego podwyższeniem kapitału zakładowego, a mianowicie:

§ 6 ust. 1 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.170.240,00 zł ( dziesięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści złotych ) i jest podzielony na 50.851.200 ( pięćdziesiąt milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście ) akcji na okaziciela, w tym:

 446.890 ( czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,20 zł ( dwadzieścia groszy ) każda,

 127.000 ( sto dwadzieścia siedem tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy ) każda,

 61.750 ( sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy ) każda,

 50.215.560 ( pięćdziesiąt milionów dwieście piętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 0,20 zł ( dwadzieścia groszy ) każda.


Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.”

Nowe brzmienie:


„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.770.240,00 zł (siedemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści złotych) i jest podzielony na 88.851.200 (osiemdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji na okaziciela, w tym:

 446.890 (czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,

 127.000 (sto dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,

 61.750 (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,

 50.215.560 (pięćdziesiąt milionów dwieście piętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

 38.000.000 (trzydzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.


Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.


Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Klomfas - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »