Reklama

INVESTEKO (IVE): Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zamierzone zmiany statutu.

Zarząd INVESTEKO S.A. z siedzibą w Świętochłowicach (dalej „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 19 listopada 2020 roku, działając na podstawie art. 446 oraz art. 447 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia zawartego w §8a Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 9/2020 z dnia 13 listopada 2020 r., podjął Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I. Podwyższenie kapitału zakładowego o nie więcej niż 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) odbędzie się poprzez emisję nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.

Reklama


Cena emisyjna akcji serii I wyniesie 6,20 zł (sześć złotych i 20/100). Emisja akcji serii I zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.

Określa się, że umowy objęcia akcji serii I z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 31.03.2021 r.


Za zgodą Rady Nadzorczej w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I.


W związku z powyższym § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzyma następujące brzmienie:

„§ 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 549.920,00 zł (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) i nie więcej niż 574.920,00 zł (pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych) i dzieli się na:

1) 2.510.000 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję,

2) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

4) 449.200 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

5) 150.800 (sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

6) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

7) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

8) 248.000 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

9) 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

10) 276.000 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

11) 195.200 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

12) do 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 oraz § 4 ust.2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »