Reklama

(SYNOPSIS POLSKA): Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce stowarzyszonej Financial Intermediaries Polska S.A. - raport 14

Zarząd spółki Synopsis Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. podjęło uchwałę, na mocy której postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy spółki z kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) złotych do kwoty nie niższej niż 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych i nie wyższej niż 700.000,00 (siedemset tysięcy) złotych, tj. o kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych i nie większą niż 600.000,00 (sześćset tysięcy) złotych, poprzez emisję nie mniej niż 4.000.000 (czterech milionów) i nie więcej niż 6.000.000 (sześciu milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii B została ustalona na poziomie 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Reklama


Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. postanowiło przyjąć, ustalony przez Radę Nadzorczą spółki, Program Motywacyjny dla Menedżerów, który obejmować będzie lata obrotowe 2010-2011 i będzie realizowany poprzez emisję bezpłatnych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki serii C. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. postanowiło wyemitować nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii C spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej członkom Zarządu spółki. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. podwyższyło warunkowo kapitał zakładowy spółki o kwotę nie wyższą niż 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. podjęło również uchwałę o dematerializacji wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz, w przypadku dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego, także akcji zwykłych na okaziciela serii B i C oraz upoważniło Zarząd spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację akcji emitowanych przez spółkę w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji spółki na okaziciela serii A, B i C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie akcji emitowanych przez spółkę do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu "New Connect".


Planowany debiut spółki Financial Intermediaries Polska S.A. na rynku NewConnect to II kwartał 2011 roku.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. dokonało również zmian w statucie spółki, związanych z podjętymi uchwałami i upoważniło Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu statutu.


Synopsis Polska S.A. posiada 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Financial Intermediaries Polska S.A., co stanowi 20% w kapitale zakładowym i głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.


Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego System Obrotu “Informacje bieżące I okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Magdalena Grzybowska - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Polskie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »