Reklama

MOTORICUS (MTR): Podział spółki zależnej Grist 99 Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 3/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. Zarząd Spółki Motoricus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że dnia 7 marca 2016 roku, działając jako jedyny wspólnik spółki zależnej Grist 99 Sp. z o.o. z siedzibą w Latchorzewie, uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Grist99” sp. z o.o. z dnia 7 marca 2016 roku:

Reklama

- dokonał podziału spółki Grist 99 sp. z o.o. z siedzibą w Latchorzewie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS 0000295899 (spółka dzielona) na warunkach określonych w planie podziału, sporządzonym w dniu 28 stycznia 2016 r. przez zarząd Spółki Dzielonej i udostępnionym do publicznej wiadomości zgodnie z art. 535 § 3 K.s.h. na stronie internetowej spółki dzielonej i który został złożony w sądzie rejestrowym, właściwym dla spółki dzielonej. Podział Spółki Grist 99 Sp. z o.o. nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4) k.s.h., to jest przez przeniesienie części majątku wskazanej Spółki w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 851 z dnia 27 czerwca 2014r.) w związku z art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. Nr 121 z dnia 23 stycznia 2014r.), obejmującą wyodrębniony organizacyjnie i finansowo zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wykorzystywanych obecnie w ramach struktury organizacyjnej Spółki Grist 99 Sp. z o.o. do samodzielnego wykonywania działalności polegającej na zarządzaniu aktywami finansowymi (akcjami, udziałami innych podmiotów prawa handlowego), w tym związane z tą działalnością aktywa trwałe, wartości prawne, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z przedmiotową działalnością na nowo zawiązaną spółkę (podział przez wydzielenie) pod firmą: „Grist 100” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Podział Spółki Grist 99 Sp. z o.o. zostanie przeprowadzony wraz z równoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Grist 99 Sp. z o.o. do kwoty 104.000 PLN (słownie: sto cztery tysiące 00/100) tj. poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki dzielonej o 106.000 PLN (słownie: sto sześć tysięcy złotych), zgodnie z następującymi zasadami: za 212 udziałów spółki dzielonej o wartości nominalnej 500 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 106.000 zł Emitent jako wyłączny wspólnik Spółki Dzielonej otrzyma 50 udziałów w spółce nowo zawiązanej „Grist 100” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 100 zł każdy udział. Nadwyżka wartości majątku wydzielanego ze spółki dzielonej ponad kwotę 5.000 zł stanowiącą równowartość wydanych wspólnikom udziałów tj. kwota 3.436.373 PLN (trzy miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote) zostanie przekazana na kapitał zapasowy nowo zawiązanej spółki „Grist 100” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

- wyraziło zgodę na plan podziału, sporządzony w dniu 28 stycznia 2016 r.

- wyraziło zgodę na treść umowy nowo zawiązanej spółki „Grist 100” spółka z o.o.

Równocześnie Emitent działając jako jedyny wspólnik spółki zależnej Grist 99 Sp. z o.o. z siedzibą w Latchorzewie, uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Grist99” sp. z o.o. z dnia 7 marca 2016 roku obniżył kapitał zakładowy z kwoty 210.000 zł do kwoty 104.000 zł, czyli o kwotę 106.000 zł, dokonał związanych z obniżeniem kapitału zakładowego stosownych zmian w umowie spółki „Grist99” sp. z o.o. oraz przyjął tekst jednolity umowy spółki „Grsit99” sp. z o.o.


Ponadto Motoricus S.A. działając jako jedyny wspólnik nowo wydzielonej spółki zależnej Grist 100 Sp. z o.o. z siedzibą w Latchorzewie, uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Grist100” sp. z o.o. z dnia 7 marca 2016 roku wyraził zgodę na plan podziału spółki „Grist99” sp. z o.o. sporządzony w dniu 28 stycznia 2016 r. przez zarząd Spółki Dzielonej na zasadach wyżej wskazanych oraz wyraził zgodę na treść umowy nowo zawiązanej spółki „Grist 100” spółka z o.o.

Emitent podaje powyższą informację z uwagi na fakt, iż może ona mieć wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Emitenta oraz tworzonej przez niego grupy kapitałowe w przyszłości.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Witold Gazda - Prezes Zarządu
Katarzyna Górska - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R. | oo | 2016 r.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »