FONECO (FNE): POROZUMIENIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA - raport 33

FON Ecology S.A. informuje, że w dniu 30 sierpnia 2013 roku FON S.A., ATLANTIS Energy S.A., Stark Development S.A., Urlopy.pl S.A. oraz FON Ecology S.A. (zwane dalej łącznie "Spółkami") zawarły Porozumienie w sprawie połączenia, którego celem jest podjęcie działań zmierzających do połączenia Spółek.


Spółki uzgodniły Plan połączenia w rozumieniu art. 499 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h."), który został udostępniony na stronie internetowej każdej ze Spółek.


Połączenie będzie polegało na przejęciu spółek ("Spółki Przejmowane"):

Reklama

a) ATLANTIS Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331800 (dalej: “ATLANTIS Energy");

b) Stark Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Józefa Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285403 (dalej: “Stark Development");

c) Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290193 (dalej: “Urlopy.pl");

d) FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000336818 (dalej: “FON Ecology")

przez FON Spółkę Akcyjną z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028913 (dalej: “FON" albo “Spółka Przejmująca").


Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółek Przejmowanych (łączenie się przez przejęcie). Spółki zobowiązały się do podjęcia wszelkich czynności w celu połączenia przewidzianych przepisami prawa, w tym także czynności wymaganych regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


Ponadto, w celu wydania akcji Spółki Przejmującej akcjonariuszom Spółek Przejmowanych, Spółka Przejmująca zobowiązała się nabyć akcje własne o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 10% kapitału zakładowego (zgodnie z art. 515 § 2 k.s.h.) w terminie umożliwiającym jak najszybsze przeprowadzenie połączenia Stron. Szczegółowy stosunek wymiany akcji oraz zasady przyznania akcji Spółki Przejmującej zostały określone w planie połączenia.


Zważywszy na fakt, że łączące się Spółki działają w przeważającej mierze jako podmioty prowadzące usługową działalność finansową, zarządy Spółek uznały, że dokonanie połączenia długookresowo pozwoli na znaczące obniżenie kosztów funkcjonowania tych podmiotów, jak również pozwoli osiągnąć efekty synergii dla prowadzonej obecnie działalności. Uzyskane oszczędności w perspektywie czasu zaowocują inwestycjami umożliwiającymi wzrost wartości dodanej Spółki Przejmującej oraz wpłyną na dynamikę jej rozwoju. Połączenie umożliwi akumulację i konsolidację kapitału w obrębie jednego podmiotu, jak również uporządkuje strukturę kapitałową FON, wpłynie na zwiększenie jego przychodów w związku z przejęciem projektów realizowanych przez Spółki Przejmowane, co pozwoli na czerpanie zysków z tego rodzaju działalności bezpośrednio przez Spółkę Przejmującą oraz pozwoli zmniejszyć koszty działalności grupy kapitałowej.


Celem połączenia Spółek jest więc stworzenie jednego podmiotu dysponującego skumulowanymi środkami finansowymi wystarczającymi do prowadzenia działalności na istotną skalę z korzyścią dla akcjonariuszy wszystkich łączących się Spółek. Połączenie posiadanego przez Spółki know-how rynkowego i dokładna diagnoza poszczególnych obszarów działania pozwoli osiągnąć oczekiwane synergie, zarówno operacyjne, jak i finansowe, co przyniesie korzyść zarówno akcjonariuszom, jak i kontrahentom wszystkich Spółek.


Plan połączenia z załącznikami został zamieszczony na stronie Spółki: www.fonecology.pl


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.) - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:
Izabela Jarota-Wahed - Prezes Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: Urlopy.pl S.A. | porozumienia | stark | sprawy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »