Reklama

FONECO (FNE): Pośrednie nabycie akcji - raport 69

Zarząd FON ECOLOGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, jako osobiście uprawnionego do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. w Płocku na mocy postanowień statutu spółki, w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69a ust.1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim nabyciu akcji Emitenta.

Reklama


Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że pośrednie zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 22.11.2011r. przez spółkę zależną od spółki DAMF Invest S.A. - spółkę FON S.A. dwóch umów cywilnoprawnych na mocy, których spółka FON S.A. nabyła łącznie 104.423 akcji emitenta , która to ilość stanowi 10,44 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 104.423 głosów, stanowiących 10,44 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,


Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że umowy z dnia 22.11.2011r. zawarte przez spółkę zależną od DAMF Invest S.A. - spółkę FON S.A. zostały zawarte z:

- Emitentem, na mocy, której spółka zależna od DAMF Invest S.A. - FON S.A. nabyła 100.629 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 10,06% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 100.629 głosów, stanowiących 10,06 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, oraz

- spółką Omenix Sp. z o.o. w Warszawie od której spółka zależna od DAMF Invest S.A. - FON S.A. nabyła 3.794 akcje Emitenta, która to ilość stanowi 0,38 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 3.794 głosów, stanowiących 0,38 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. ,


Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że przed pośrednim nabyciem akcji, o których mowa powyżej, poprzez podmioty zależne od DAMF Invest S.A: i) FON S.A., ii) ELKOP ENERGY S.A., iii) OMENIX Sp. Z O.O. iv) FON ECOLOGY S.A., v) ATLANTIS S.A. oraz URLOPY.PL S.A. posiadał łącznie 767.544 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła łącznie 76,75 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała pośrednio do oddania 663.121 głosów, stanowiących 66,31 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.


Pan Mariusz Patrowicz wyjaśnił, że wobec faktu, że 100.629 akcji znajdowało się w posiadaniu Emitenta oraz że 3.794 akcji Emitenta znajdowało się w posiadaniu spółki OMENIX Sp. z o.o., spółki, której 100% udziałowcem jest Emitent - łącznie 104.423 akcje nie uprawniały do oddania z żadnej z nich głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, ze względu na fakt, iż akcje te były akcjami własnymi Emitenta nabytymi w ramach aktualnie trwającej procedury skupu akcji własnych w ramach upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Ponadto Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że wobec zawartych przez FON S.A. transakcji nabycia akcji Emitenta z dnia 22.11.2011r. ilość akcji Emitenta pośrednio posiadanych przez niego nie uległa zmianie, natomiast zmianie uległ jego udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta ze względu na fakt, że nabyte przez FON S.A. akcje utraciły status akcji własnych Emitenta i ponownie dają prawo głosu.


Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że aktualnie pośrednio przez podmioty zależne od DAMF Invest S.A., posiada łącznie 767.544 akcji Emitenta, która to ilość stanowi łącznie 76,75 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia pośrednio do oddania 767.544 głosów, stanowiących 76,75 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.


Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta.


Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że inne podmioty od niego pośrednio zależne poza i) FON S.A., ii) ELKOP ENERGY S.A. iii) URLOPY.PL S.A. oraz iv) ATLANTIS S.A. nie posiadają akcji Emitenta oraz, że nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.





Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwia Szwed - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »