Reklama

FONECO (FNE): Pośrednie zbycie akcji Emitenta

Zarząd Fon Ecology S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.06.2012 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, jako osobiście uprawnionego do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich Członków Zarządu DAMF Invest S.A. w Płocku na mocy postanowień statutu spółki, w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69 a ust.1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim zbyciu akcji Emitenta.

Reklama


Pan Damian Patrowicz poinformował, że wobec zawarcia przez Spółkę zależną od DAMF Invest S.A. tj. spółkę Urlopy.pl S.A. w Płocku transakcji pakietowej zbycia akcji Emitenta i rozliczenia tej transakcji w dniu 14.06.2012r. Pan Damian Patrowicz pośrednio zbył 1.240.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 1,14% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i pośrednio uprawniała do oddania 1.240.000 głosów stanowiących 1,14 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.


Pan Damian Patrowicz poinformował, że przed pośrednim zbyciem akcji Emitenta, o którym mowa powyżej poprzez spółki zależne od spółki DAMF Invest S.A. posiadał łącznie 91.071.494 akcji spółki Emitenta, która to ilość stanowiła łącznie 83,55 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania 91.071.494 głosów, stanowiących 83,55 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta tym:

i. 57.231.641 akcji Emitenta wobec posiadania statusu podmiotu pośrednio dominującego wobec spółki FON S.A., która to ilość stanowi łącznie 52,51 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 57.231.641 głosów, stanowiących 52,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,

ii. 9.396.563 akcji Emitenta, wobec posiadania statusu podmiotu pośrednio dominującego wobec spółki ELKOP ENERGY S.A, który to stosunek dominacji wynika, z faktu posiadania przez spółki zależne Zawiadamiającej pakietu akcji ELKOP ENERGY S.A. powyżej 50% na skutek czego ELKOP ENERGY pośrednio stał się spółką zależną od Zawiadamiającej. Ilość akcji posiadanych przez ELKOP ENERGY S.A. stanowi łącznie 8,62 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 9.396.563 głosów, stanowiących 8,62 % udziału ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

iii. 5.261.996 akcji Emitenta w Płocku wobec posiadania statusu podmiotu pośrednio dominującego wobec spółki ATLANTIS S.A., która to ilość stanowi łącznie 4,83 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 5.261.996 głosów, stanowiących 4,83 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta

iv. 11.664.000 akcji spółki Emitenta wobec posiadania statusu podmiotu dominującego wobec spółki Urlopy.pl S.A., która to ilość stanowi łącznie 10,70 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 11.664.000 głosów, stanowiących 10,70 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

v. 7.517.294 akcji Emitenta w Płocku wobec posiadania statusu podmiotu pośrednio dominującego wobec spółki STARK DEVELOPMENT S.A., która to ilość stanowi łącznie 6,90 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 7.517.294 głosów, stanowiących 6,90 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,


Pan Damian Patrowicz poinformował, że aktualnie pośrednio posiada 89.831.494 akcji Emitenta, która to ilość stanowi łącznie 82,42 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 89.831.494 głosów, stanowiących 82,42 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta tym:

i. 57.231.641 akcji spółki Emitenta wobec posiadania statusu podmiotu pośrednio dominującego wobec spółki FON S.A., która to ilość stanowi łącznie 52,51 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 57.231.641 głosów, stanowiących 52,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta

ii. 9.396.563 akcji Emitenta, wobec posiadania statusu podmiotu pośrednio dominującego wobec spółki ELKOP ENERGY S.A, który to stosunek dominacji wynika, z faktu posiadania przez spółki zależne Zawiadamiającej pakietu akcji ELKOP ENERGY S.A. powyżej 50% na skutek czego ELKOP ENERGY pośrednio stał się spółką zależną od Zawiadamiającej. Ilość akcji posiadanych przez ELKOP ENERGY S.A. stanowi łącznie 8,62 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 9.396.563 głosów, stanowiących 8,62 % udziału ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta,

iii. 5.261.996 akcji Emitenta wobec posiadania statusu podmiotu pośrednio dominującego wobec spółki ATLANTIS S.A., która to ilość stanowi łącznie 4,83 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 5.261.996 głosów, stanowiących 4,83 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

iv. 10.424.000 akcji Emitenta wobec posiadania statusu podmiotu dominującego wobec spółki Urlopy.pl S.A., która to ilość stanowi łącznie 9,56 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 10.424.000 głosów, stanowiących 9,56 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta

v. 7.517.294 akcji Emitenta na wobec posiadania statusu podmiotu dominującego wobec spółki STARK DEVELOPMENT S.A., która to ilość stanowi łącznie 6,90 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 7.517.294 głosów, stanowiących 6,90 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta,


Pan Damian Patrowicz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta w Płocku.


Ponadto Pan Damian Patrowicz poinformował, że inne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że Pan Damian Patrowicz nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.


Podstawa Prawna:

Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.)

Osoby reprezentujące spółkę:
Izabela Jarota-Wahed - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R. | Akcji

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »