Reklama

FONECO (FNE): Pośrednie zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - raport 68

Zarząd FON ECOLOGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki DAMF Invest S.A. w Płocku w trybie w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o nabyciu akcji Emitenta.

Reklama


Pośrednie zwiększenie udziału DAMF Invest S.A. w ogólnej liczbie głosów Emitenta nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 22.11.2011r. przez spółkę zależną od spółki DAMF Invest S.A. - spółkę FON S.A. dwóch umów cywilnoprawnych na mocy, których spółka FON S.A. nabyła łącznie 104.423 akcji emitenta , która to ilość stanowi 10,44 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 104.423 głosów, stanowiących 10,44 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,


DAMF Invest S.A. poinformowała, że umowy z dnia 22.11.2011r. zawarte przez FON S.A. zostały zawarte z:

- Emitentem, na mocy, której spółka zależna od DAMF Invest S.A. - FON S.A. nabyła 100.629 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 10,06% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 100.629 głosów, stanowiących 10,06 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, oraz

- spółką Omenix Sp. z o.o. w Warszawie, od której spółka zależna od DAMF Invest S.A. - FON S.A. nabyła 3.794 akcje Emitenta, która to ilość stanowi 0,38 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 3.794 głosów, stanowiących 0,38 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. ,


DAMF Invest S.A. poinformowała, że przed pośrednim nabyciem akcji, o których mowa powyżej, DAMF Invest S.A. poprzez swoje podmioty zależne i) FON S.A., ii) ELKOP ENERGY S.A., iii) OMENIX Sp. Z O.O. iv) FON ECOLOGY S.A., v) ATLANTIS S.A. oraz URLOPY.PL S.A. posiadała łącznie 767.544 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła łącznie 76,75 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała pośrednio do oddania 663.121 głosów, stanowiących 66,31 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.


DAMF Invest S.A. wyjaśniła, że wobec faktu, że 100.629 akcji znajdowało się w posiadaniu Emitenta oraz że 3.794 akcji Emitenta znajdowało się w posiadaniu spółki OMENIX Sp. z o.o., spółki, której 100% udziałowcem jest Emitent - łącznie 104.423 akcje nie uprawniały do oddania z żadnej z nich głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, ze względu na fakt, iż akcje te były akcjami własnymi Emitenta nabytymi w ramach aktualnie trwającej procedury skupu akcji własnych w ramach upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Ponadto DAMF Invest S.A. poinformowała, że wobec zawartych przez FON S.A. transakcji nabycia akcji Emitenta z dnia 22.11.2011r. ilość akcji Emitenta pośrednio posiadanych przez DAMF Invest S.A. nie uległa zmianie, natomiast zmianie uległ udział DAMF Invest S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta ze względu na fakt, że nabyte przez FON S.A. akcje utraciły status akcji własnych Emitenta i ponownie dają prawo głosu.


DAMF Invest S.A. poinformowała, że aktualnie pośrednio przez swoje podmioty zależne, posiada łącznie 767.544 akcji Emitenta, która to ilość stanowi łącznie 76,75 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia pośrednio do oddania 767.544 głosów, stanowiących 76,75 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.


DAMF Invest S.A. poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta.


Ponadto DAMF Invest S.A. poinformowała, że inne podmioty od niej zależne poza i) FON S.A., ii) ELKOP ENERGY S.A. iii) URLOPY.PL S.A. oraz iv) ATLANTIS S.A. nie posiadają akcji Emitenta oraz, że nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.


Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwia Szwed - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »