Reklama

FARM51 (F51): Powództwo przeciw The Farm 51 Group S.A. - raport 30

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 22 października 2013 r. do Spółki wpłynął odpis z powództwa Magic Play sp. z o.o. (dalej: Powódka) z siedzibą w Kaliszu przeciwko Spółce o zapłatę 544 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące złotych) z tytułu kar umownych naliczonych z tytułu opóźnień w realizacji umowy między Spółką a Powódką, zawartą w dniu 13 września 2011 r.

Reklama


Przedmiotem umowy była realizacja projektu gry wideo Tuneball. Zgodnie z umową Spółka zobowiązała się do wykonania kompletnego projektu gry i przeniesienia praw autorskich na Powódkę. Wynagrodzenie Spółki z tytułu umowy ustalono na 170 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).


Zarząd Spółki pragnie podkreślić, że współpraca między Spółką a Powódką niemal od początku obowiązywania umowy przebiegała z dużymi problemami. Powódka nie wywiązywała się w terminie z zobowiązań kontraktowych w zakresie m.in. dostarczania Spółce informacji oraz sprzętu niezbędnego dla prawidłowego wykonania zlecenia, jak również uiszczania należnych płatności z tytułu wykonanych przez Spółkę prac. Wobec niemożności kontynuowania współpracy z winy Powódki Spółka zaprzestała realizację umowy, a w dniu 12 października 2012 r. Spółka skutecznie odstąpiła od umowy oraz zażądała kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia z winy zamawiającego w łącznej wysokości 51 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).


Biorąc pod uwagę treść umowy między Spółką a Powódką, w szczególności wartość przedmiotu umowy, przebieg współpracy między Spółką a Powódką, jej skuteczne zakończenie z winy Powódki, Zarząd Spółki uważa sformułowane w pozwie żądanie wypłaty za całkowicie bezzasadne. Równocześnie w ocenie Zarządu Spółki zarówno wysokość podnoszonych roszczeń, niewspółmierna do wartości przedmiotu umowy, jak i fakt złożenia pozwu w terminie bezpośrednio poprzedzającym datę premiery gry Deadfall Adventures, noszą znamiona szantażu gospodarczego, obliczonego na przymuszenie Spółki do zadośćuczynienia bezpodstawnym roszczeniom Powódki. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w treści pozwu przeciw Spółce Powódka przyznaje, że znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. W tym kontekście jej działania można i należy traktować jako desperacką próbę wymuszenia od Spółki nienależnych Powódce środków pieniężnych, niezbędnych dla dalszego istnienia Powódki.


Zarząd Spółki informuje ponadto, że w dniu 5 listopada 2013r. Spółka złożyła odpowiedź na pozew wraz z powództwem wzajemnym. W odpowiedzi na pozew Spółka wniosła o oddalenie powództwa w całości, zasądzenie kosztów procesu oraz kosztów zastępstwa procesowego. Nadto powództwem wzajemnym Spółka wniosła o zasądzenie od pozwanej wzajemnie kwoty 51 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) z odsetkami, zasądzenie kosztów procesu oraz kosztów zastępstwa procesowego.


W ocenie Zarządu Spółki informacja o powództwie, ze względu na całkowitą bezzasadność roszczeń, nie spełnia kryterium dla informacji bieżących i okresowych zgodnie z normami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.", w szczególności normy § 3 ust. 2 pkt 3. Załącznika. Tym niemniej, po konsultacji z Działem Rynku Kasowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, dbając o równy dostęp do informacji o Spółce, Zarząd Spółki zdecydował się przedmiotową informację opublikować.


Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Siejka - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Rest | Silence | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »