ERATONRG (ERA): Powołanie członka Rady Nadzorczej - raport 3

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż zgodnie z § 16 ust. 5 statutu Emitenta, Rada Nadzorcza Spółki powołała do jej składu Pana Piotra Kumięgę (dokooptowanie).


Funkcja: członek Rady Nadzorczej.

Termin upływu kadencji: 30 czerwca 2021 r.Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:


Pan Piotr Kumięga jest Absolwentem Podyplomowych Studiów Diagnostyki Ryzyk i Likwidacji Szkód Ubezpieczeniowych w Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych Akademii Finansów w Warszawie oraz Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – Ubezpieczenia Społeczne. W 2003 r. na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej nr 1271/03 wydanego przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) rozpoczął prowadzenie działalności pod firmą Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. i do dnia dzisiejszego jest Prezesem jej Zarządu.

Reklama


W swojej pracy wykazuje się ogromnym doświadczeniem i wiedzą zdobytą przez prawie dwadzieścia lat prowadzenia firmy brokerskiej. W tym czasie uczestniczył w szeregu szkoleń i prelekcji organizowanych zarówno przez towarzystwa ubezpieczeniowe, jak i firmy specjalizujące się w tematyce ubezpieczeniowej, podnosząc tym samym swoje kwalifikacje. Jednym z niezaprzeczalnych atutów Pana Piotra Kumięgi jest doświadczenie w opracowaniu nowatorskich produktów ochronnych, niedostępnych standardowo na rynku ubezpieczeń, jak również opracowywanie i wdrażanie konkurencyjnych rozwiązań w zakresie produktów ubezpieczeniowych. W oparciu o to doświadczenie jest w stanie budować strategię działania, która wyznacza dalszy kierunek rozwoju rynku.Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta: brak.Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:


- Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (2003 – nadal)

- EKU Konsulting Sp. z o.o. – wspólnik (2012 – nadal) oraz członek Zarządu (2012 – nadal, przy czym do 2017 r. jako Wiceprezes Zarządu, a od 2017 r. jako Prezes Zarządu)

- EKU Invest Kumięga spółka jawna – wspólnik (2014 – 2016)

- EKU Partner Sp. z o.o. – wspólnik (2005 – 2016)

- Shuttout Ltd. (Wielka Brytania) – wspólnik (2018 r. – nadal)Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: nie.Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: brak.Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: nie.Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: nie.Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Strzelecki - Prezes Zarządu

GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »