Reklama

SUMMALING (SUL): Powołanie Członkiń Rady Nadzorczej Summa Linguae Technologies S.A. - raport 5/2020

Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 25 lutego 2020 r. Spółka otrzymała od V4C Poland Plus Fund S.C.A. SICAV-FIAR z siedzibą w Luksemburgu („V4C”) oraz LSP Investments S. à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („LSP”), Podmiotu Powiązanego V4C w rozumieniu statutu Spółki, wspólne oświadczenie o powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki pani Emilii Wardrop Mamajovej oraz pani Tatiany Balkovicovej, na podstawie uprawnienia osobistego wynikającego z §18 ust. 3 statutu Spółki.

Reklama


Na skutek otrzymania przez Spółkę oświadczenia, o którym mowa powyżej, pani Emília Wardrop Mamajová oraz pani Tatiana Balkovicová w dniu 25 lutego 2020 r. zostały członkiniami Rady Nadzorczej Spółki. Ich kadencja w Radzie Nadzorczej Spółki upłynie w dniu 28 czerwca 2024 r.


Poniżej Spółka publikuje informacje dotyczące każdej z ww. członkiń Rady Nadzorczej Spółki.


Pani Emília Wardrop Mamajová

Pani Emília Wardrop Mamajová posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe Executive M.B.A. na University of Chicago Booth School of Business w Londynie oraz studia magisterskie z zakresu finansów na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji. Jest też absolwentką programu Erasmus/Sokrates na Uniwersytecie w Bath na kierunku ekonomia i rozwój międzynarodowy.


Pani Emília Wardrop Mamajová posiada następujące doświadczenie zawodowe:

2016 - aktualnie - ESPIRA Investments s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), stanowisko: Partner Założyciel;

2011 - 2016 - PineBridge Investments (Central Europe) sp. z o.o., stanowisko: Przedstawiciel Krajowy w Republice Czeskiej i w Słowacji;

2008 - 2011 - Benson Oak s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), stanowisko: Współpracownik;

sierpień 2007 – grudzień 2007 - Penta Investments s.r.o. z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), stanowisko: Menedżer Inwestycyjny;

2003 - 2004 - ABN AMRO Bank N.V. z siedzibą w Montevideo (Urugwaj), stanowisko: Account Manager (bankowość prywatna).


Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Panią Emílię Wardrop Mamajová, nie wykonuje ona działalności poza Spółką, mającej istotne znaczenie dla Spółki lub będącej działalnością konkurencyjną wobec Spółki.


W okresie ostatnich 3 lat Pani Emília Wardrop Mamajová była lub nadal jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek:

2016 – aktualnie – ESPIRA Investments s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), udziałowiec, członek organu zarządzającego(director);

2017 – aktualnie - ESPIRA Investments BV z siedzibą w Amsterdamie (Niderlandy), udziałowiec, członek organu zarządzającego (director);

2018 – aktualnie - GQT Czech, s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), członek organu zarządzającego (director);

2018 – aktualnie – Nadační fond Tilia Impact Ventures z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), członek zarządu;

2019 – aktualnie – ICON Communication Centres s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), członek organu zarządzającego (director);

2019 – aktualnie - CEE Communications s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), członek organu zarządzającego (director).


Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Emília Wardrop Mamajová nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa. Nigdy nie zaistniała sytuacja otrzymania przez Panią Emílię Wardrop Mamajová sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie istniały także przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pani Emília Wardrop Mamajová nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Emília Wardrop Mamajová nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Pani Tatiana Balkovicová

Pani Tatiana Balkovicová posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła studia magisterskie z zakresu Biznesu Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie (Słowacja). Uzyskała tytuł zawodowy biegłego rewidenta (FCCA) w ramach Association of Certified Chartered Accountants. Jest również stypendystką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Grenadzie (Hiszpania).


Pani Tatiana Balkovicová posiada następujące doświadczenie zawodowe:


luty 2020 – aktualnie - Genesis Capital s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), stanowisko: Starszy Dyrektor Inwestycyjny;

lipiec 2018 – styczeń 2020 - Genesis Capital s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), stanowisko: Dyrektor Inwestycyjny;

wrzesień 2016 – czerwiec 2018 - Deloitte Advisory s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), stanowisko: Dyrektor ds. doradztwa finansowego / usług transakcyjnych w zakresie fuzji i przejęć;

wrzesień 2010 – sierpień 2015 - Deloitte Advisory s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), stanowisko: Asystent Dyrektor ds. doradztwa finansowego / usług transakcyjnych w zakresie fuzji i przejęć;

wrzesień 2006 – sierpień 2010 - Deloitte Advisory s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), stanowisko: Menedżer ds. doradztwa finansowego / usług transakcyjnych w zakresie fuzji i przejęć;

styczeń 2006 – sierpień 2006 - Deloitte Advisory s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), stanowisko: Starszy Współpracownik ds. doradztwa finansowego / usług transakcyjnych w zakresie fuzji i przejęć;

październik 2003 – grudzień 2005 - KPMG Ceská republika Audit, s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), stanowisko: Starszy Specjalista ds. doradztwa finansowego;

czerwiec 2001 - wrzesień 2003 - KPMG Ceská republika Audit, s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), stanowisko: Asystent ds. doradztwa finansowego;

lipiec 2000 – maj 2001 - Maersk Sealand Agency s.r.o. w Bratysławie (Słowacja) oraz Pradze (Republika Czeska), stanowisko: Przedstawiciel Obsługi Klienta.


Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Tatiana Balkovicová, nie wykonuje działalności poza Spółką, mającej istotne znaczenie dla Spółki lub będącej działalnością konkurencyjną wobec Spółki.


W okresie ostatnich 3 lat Pani Tatiana Balkovicová była lub nadal jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek:

- wrzesień 2019 – aktualnie - 11 Entertainment Holding a.s. z siedzibą w Bratysławie (Słowacja) – członek rady nadzorczej;

- wrzesień 2019 – aktualnie -11 Entertainment Group s.r.o. z siedzibą w Komárno (Słowacja) – członek rady nadzorczej;

- wrzesień 2019 – aktualnie - E&T Slovakia Holding s.r.o. z siedzibą w Komárno (Słowacja) – członek rady nadzorczej;

- wrzesień 2019 – aktualnie - Cyberjump Arrabona Korlátolt Felelősségű Társaság z siedzibą Pilisvörösvár (Węgry) - członek rady nadzorczej;

- wrzesień 2019 – aktualnie - Cyberjump Holding Korlátolt Felelősségű Társaság z siedzibą Pilisvörösvár (Węgry) - członek rady nadzorczej;

- wrzesień 2019 – aktualnie – Elevenpark Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - z siedzibą Pilisvörösvár (Węgry) - członek rady nadzorczej;

- wrzesień 2019 – aktualnie - Event&Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - z siedzibą Pilisvörösvár (Węgry) - członek rady nadzorczej;

- wrzesień 2019 – aktualnie - CH Proshell Korlátolt Felelősségű Társaság z siedzibą Pilisvörösvár (Węgry) - członek rady nadzorczej;

- lipiec 2019 – aktualnie - GTH Catering a.s. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska) - członek rady nadzorczej;

- październik 2018 – aktualnie - D2G a.s. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska) - członek rady nadzorczej;

- październik 2018 – aktualnie - D2Automation s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska) - członek rady nadzorczej.


Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Tatiana Balkovicová, nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa. Nigdy nie zaistniała sytuacja otrzymania przez Panią Tatianę Balkovicová sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie istniały także przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pani Tatiana Balkovicová nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Tatiana Balkovicová nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"; § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Dokument Informacyjny”.Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Zdanowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »