Reklama

BIOMAXIMA (BMX): Powołanie Członków Rady Nadzorczej BioMaxima S.A.

Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2014 r. w związku z wygaśnięciem kadencji części członków Rady Nadzorczej powołało do składu Rady Nadzorczej BioMaxima S.A. następujące osoby: Panią Annę Marcinkowską, Pana Jerzego Ziętarskiego i Pana Artura Wojcieszuka. Ww. osoby zostały powołane na okres 5-letniej kadencji.

Reklama


Pani Anna Marcinkowska ukończyła studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra biologii w zakresie biochemii. Od 1975 r jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym, obecnie na stanowisku adiunkta, w Katedrze i Zakładzie Biochemii Lekarskiej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk przyrodniczych w zakresie biochemii. Praca dydaktyczna - prowadzone przedmioty: biochemia lekarska, diagnostyka medyczna, ponadto: opieka merytoryczna nad Kołem Naukowym Biochemików U.Med Wrocław, współorganizator i juror dorocznego ogólnopolskiego konkursu wiedzy biochemicznej dla studentów medycyny „Superhelisa”. W pracy naukowej jest współautorką i współwykonawcą licznych grantów naukowych i współautorką publikacji naukowych z zakresu enzymologii i biochemii nowotworów.

Od 2005 r. jest wykładowcą biologii sportu i medycyny sportu w Warszawskiej Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie -filia Wrocław.

Od 2007 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Wrocławskiej Fabryki Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego – SPOMASZ Wrocław S.A.

Od 2012 r. jest członkiem Rady Nadzorczej firmy Quart Dewelopment S.A.

Wskazanie działalności wykonywanej przez panią Annę Marcinkowską poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta - pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku adiunkta w Katedrze i Zakładzie Biochemii Lekarskiej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W okresie ostatnich trzech lat pani Anna Marcinkowska była członkiem Rady Nadzorczej firmy Quart Dewelopment S.A. (od 2012 r.). Od 2007 r. Prezes Zarządu SPOMASZ Wrocław S.A.

Pani Anna Marcinkowska w okresie pięciu lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.).

Nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat.

Nie prowadziła działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.).

Pan Jerzy Ziętarski jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi (obecnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi) na wydziale farmacji, kierunku analizy klinicznej oraz studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej i menadżerskiej Politechniki Gdańskiej na wydziale Zarządzania i Ekonomii. Ponadto posiada I i II stopień specjalizacji z analityki klinicznej, jest członkiem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując przez 20 lat w państwowej służbie zdrowia na odpowiedzialnych stanowiskach oraz przez rok w laboratorium bakteriologicznym ONZ za granicą. Od 1996 r. pracował w firmie EMAPOL Sp. z o.o. na stanowisku dyrektora d/s bakteriologii klinicznej i przemysłowej - tworzył i organizował produkcję podłoży mikrobiologicznych. Jest współwłaścicielem prywatnego laboratorium analiz medycznych oraz pełni funkcje kierownika laboratorium w Lekarskiej Specjalistycznej Spółdzielni Pracy. Pełniąc funkcję dyrektora d/s bakteriologii klinicznej i przemysłowej w firmie EMAPOL Sp. z o.o. przejętej później przez firmę Biomaxima S.A. brał kilkakrotnie udział w szkoleniach prowadzonych w Niemczech i Francji. Obecnie w firmie Biomaxima S.A. pełni obowiązki konsultanta.

Wskazanie działalności wykonywanej przez pana Jerzego Ziętarskiego poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie dotyczy.

W okresie ostatnich trzech lat pan Jerzy Ziętarski nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem w spółkach prawa handlowego.

Pan Jerzy Ziętarski w okresie pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.).

Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat.

Nie prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.).


Pan Artur Wojcieszuk jest absolwentem studiów dziennych na kierunku biotechnologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1993-1995 pracował jako asystent w Zakładzie Mikrobiologii Ogólnej UMCS Lublin, a następnie w latach 1995-1999 w Katedrze Mikrobiologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny).

Doświadczenie w sprzedaży zdobywał kolejno w Siedleckich Zakładach Drobiarskich DROSED S.A. i PZU Życie S.A., a następnie jako dyrektor ds. sprzedaży i marketingu oraz członek zarządu WOKAS Kopalnie Torfu Sp. z o.o.

W latach 2008-2011 - członek zarządu, a od 2011r. członek rady nadzorczej HYDROKOP Sp. z o.o.

Od 2008r. do chwili obecnej członek rady nadzorczej WOKAS S.A.

W latach 2004-2008 członek rady nadzorczej Biomaxima Sp. z o.o., a od 2008 r. członek rady nadzorczej Biomaxima S.A.

Wskazanie działalności wykonywanej przez pana Artura Wojcieszuk poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie dotyczy.

W okresie ostatnich trzech lat pana Artur Wojcieszuk był członkiem Rady Nadzorczej HYDROKOP Sp. z o.o. (od 2011 r.), od 2008 r. do chwili obecnej członek rady nadzorczej WOKAS S.A. od 2008 r. członek rady nadzorczej BioMaxima S.A.

organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem w spółkach prawa handlowego.

Pan Artur Wojcieszuk w okresie pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.).

Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat.

Nie prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.).


Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASOOsoby reprezentujące spółkę:
Henryk Lewczuk - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »