MGMSYS (MGM): Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. - raport 18

Zarząd MGM Systems S.A. informuje, że 28 lipca 2016 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło nową kadencję Rady Nadzorczej na 5 lat, tj. do 28 lipca 2021 r. i powołało w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji pięć osób, które pełniły dotychczas funkcje Członków Rady Nadzorczej. Poniżej prezentujemy informacje o osobach powołanych do Rady.


Pani Anna Glińska

Pani Anna Glińska pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej MGM Systems S.A. od czerwca 2014 r. Jest także pracownikiem Spółki, pracuje na stanowisku kierownika projektów.

Reklama

Pani Anna Glińska ukończyła Politechnikę Wrocławską - Wydział Informatyki i Zarządzania oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów Magisterskie Studia Menedżerskie (MBA). Obecnie kontynuuje studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów.

W latach 2003-2005 pracowała w Polcolorit S.A. na stanowisku kierownik wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania IFS Application w module dystrybucja. W latach 2005-2007 pracowała jako dyrektor ds. handlowych w spółce Adako. W latach 2007-2009 pracowała jako dyrektor operacyjny w Air Spiralo Sp. z o.o. Od 2004 r. była pełnomocnikiem ds. systemu zrządzania jakością, a obecnie jest pełnomocnikiem zarządu ds. strategii i rozwoju w Antema Sp. z o.o.

Pani Anna Glińska poza emitentem nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla emitenta.

W okresie ostatnich trzech lat nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, w spółkach prawa handlowego.

Pani Anna Glińska w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa, ani nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat.

Nie prowadziła działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.).


Pani Katarzyna Genowefa Gabrysiak

Pani Katarzyna Genowefa Gabrysiak pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej MGM Systems S.A. od 2012 r.

Pani Katarzyna Genowefa Gabrysiak jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła także Aplikację Radcowską. W latach 1996 – 1998 prowadziła zajęcia dydaktyczne w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2000 roku założyła Kancelarię Radcy Prawnego Athena z siedzibą we Wrocławiu, którą to prowadzi do dziś. W latach 2005 – 2007 pełniła stanowisko Prezesa Zarządu spółki Handy Media Agencja Reklamowa.

Pani Katarzyna Genowefa Gabrysiak poza emitentem nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla emitenta.

W okresie ostatnich trzech lat nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, w spółkach prawa handlowego.

Pani Katarzyna Genowefa Gabrysiak w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa, ani nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat.

Nie prowadziła działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.).


Pan Andrzej Rafał Chromiec

Pan Andrzej Rafał Chromiec pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej MGM Systems S.A. od 2011 r.

Pan Andrzej Rafał Chromiec jest absolwentem Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie na kierunku Informatyka i Ekonometria. Od 1998 roku jest właścicielem Biura Usług Komputerowych „Techrom”. Współzałożyciel i udziałowiec E-RTM Sp. z o.o. (aktualnie MGM SYSTEMS S.A). Pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu E-RTM Sp. z o.o.

Pan Andrzej Rafał Chromiec poza emitentem nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla emitenta.

W okresie ostatnich trzech lat był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, w następujących spółkach prawa handlowego:

H21 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (nadal).

Advanced Technologies Hub Sp. z o.o. – udziałowiec i Prezes Zarządu (nadal).

Senim Sp. z o.o. – udziałowiec i Prezes Zarządu (nadal).

Bioavlee Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej - od września 2014 r. do kwietnia 2015 r.

Pan Andrzej Rafał Chromiec w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa, ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat.

Nie prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.).


Pan Marcin Jerzy Tarasiuk

Pan Marcin Jerzy Tarasiuk pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MGM Systems S.A. od 2011 r.

Pan Marcin Jerzy Tarasiuk jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Podstawowych Problemów Techniki na kierunku Fizyka Techniczna. Od roku 1995 do 1996 był stypendystą Loughborough Universty of Technology - stypendium European Physics Association, natomiast w roku 2003 zakończył studia doktoranckie na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki. Pan Marcin Jerzy Tarasiuk pracę zawodową rozpoczął w roku 1998 na stanowisku kierownika Działu Jakości w Autoliv Poland Sp. z o.o., następnie od roku 1999 do 2000 był Managerem ds. Kontraktów w Optimus-iC S.A. W firmie Saba Grupa Softbank S.A. pełnił funkcję Kierownika Oddziału we Wrocławiu od roku 2001 do 2003. Od roku 2004 do 2010 w E-RTM Sp. z o.o. był Prezesem Zarządu. Pracę w MGM Systems Sp. z o.o. rozpoczął w 2010 roku.

Pan Marcin Jerzy Tarasiuk poza emitentem nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla emitenta.

W okresie ostatnich trzech lat był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, w następujących spółkach prawa handlowego:

Synaptise S.A. – akcjonariusz (nadal), Wiceprezes Zarządu od września 2014 r. do kwietnia 2016 r.

Bioavlee Sp. z o.o. – założyciel, udziałowiec od stycznia do maja 2014 r., Prezes Zarządu do grudnia 2015 r., obecnie Członek Rady Nadzorczej, nadal pełni funkcję.

S1 Sp. z o.o. – udziałowiec, Prezes Zarządu od listopada 2014 r. – nadal pełni funkcję.

Omnialab Sp. z o.o. – Prezes Zarządu od sierpnia 2014 r. – nadal pełni funkcję.

Venusmedic Sp z o.o. – Prezes Zarządu od grudnia 2014 r. – nadal pełni funkcję.

Diabetic Experts Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej od kwietnia 2015 r. – nadal pełni funkcję.

Pan Marcin Jerzy Tarasiuk w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa, ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat.

Nie prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.).


Pan Bartłomiej Wojciech Wiązowski

Pan Bartłomiej Wojciech Wiązowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej MGM Systems S.A. od 2012 r.

Pan Bartłomiej Wojciech Wiązowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, absolwentem studiów MBA w WSHiFM w Warszawie oraz studiów z zakresu „Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych” w SGGW w Warszawie. Był m.in. Wiceprezesem Zarządu Dolnośląskiej Fabryki Maszyn ZANAM-LEGMET Sp. z o.o. oraz Wiceprezesem ZDKE Oława Sp. z o.o. Przewodniczył radom nadzorczym Electus S.A., DOM-INVEST Sp. z o.o. oraz DOL-EKO Organizacja Odzysku S.A.

Pan Bartłomiej Wojciech Wiązowski poza emitentem nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla emitenta.

W okresie ostatnich trzech lat był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, w następujących spółkach prawa handlowego:

PPW Wrob-Eko Sp. z o.o. – udziałowiec i Prezes Zarządu od stycznia 2004 r. i nadal pełni funkcję i jest udziałowcem.

Synaptise S.A. – Członek Rady Nadzorczej – nadal pełni funkcję.

Italiano Gres Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej – nadal pełni funkcję.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej – nadal pełni funkcję.

Pan Bartłomiej Wojciech Wiązowski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa, ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat.

Nie prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.).


Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Matuła - Członek Zarządu
Grzegorz Sawicki - Członek Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »