Reklama

TRIGGO (TGG): Powołanie i odwołanie osoby zarządzającej i nadzorującej - raport 7/2022

Zarząd Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że 13 czerwca 2022 r., w następującej kolejności chronologicznej:

1) Wojciech Apel złożył oświadczenie o rezygnacji ze stanowiska członka Rady Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym;

2) Działając w nawiązaniu do § 15 ust. 7 statutu Spółki, w związku z rezygnacją Wojciecha Apel ze składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza postanowiła w drodze kooptacji powołać Zbigniewa Szkaradnika na nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawować swoje czynności do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie;

Reklama

3) Rafał Budweil złożył oświadczenie o rezygnacji ze stanowiska członka zarządu pełniącego funkcję prezesa zarządu Spółki ze skutkiem natychmiastowym;

4) Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Wojciecha Apel na stanowisko członka Zarządu pełniącego funkcję prezesa Zarządu.


Emitent składa wyrazy wdzięczności i szacunku dotychczasowemu prezesowi Zarządu – Rafałowi Budweilowi za istotny wkład w stworzenie koncepcji innowacyjnego pojazdu „Triggo” oraz wysiłek włożony w tworzenie i rozwój Spółki.

Rafał Budweil pozostanie głównym konstruktorem w Spółce i będzie kontynuował wysiłki mające na celu dalsze doskonalenie pojazdu „Triggo”, skupiając się przede wszystkim na działalności badawczej i rozwojowej. Ponadto Rafał Budweil skoncentruje swoje starania na umiędzynarodowieniu projektu i aktywności Spółki, występując jako założyciel i kluczowy pracownik Emitenta. Z uwagi na chęć zachowania stosunku pracy ze Spółką, Rafał Budweil zdecydował się nie wchodzić w skład Rady Nadzorczej, co odbyło się w uzgodnieniu z pozostałymi stronami porozumienia akcjonariuszy z 9 czerwca 2022 r.


1. Dane dotyczące Zbigniewa Szkaradnika


Zbigniew Szkaradnik sprawuje mandat członka Rady Nadzorczej od 13 czerwca 2022 r. i będzie wykonywać swoje obowiązki do czasu dokonania wyboru składu organu nadzorującego przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

Zbigniew Szkaradnik nie wykonuje działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki.

W okresie ostatnich pięciu lat Zbigniew Szkaradnik:

1) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 r., ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z 29 lipca 2005 r. lub ustawie o giełdach towarowych z 26 października 2000 r., albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego;

2) nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;

3) nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiocie będącym w upadłości, w restrukturyzacji, w likwidacji lub w którym byłby powołany zarząd komisaryczny.

Zbigniew Szkaradnik nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Zbigniew Szkaradnik nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z 20 sierpnia 1997 r.

Zbigniew Szkaradnik jest doktorem nauk technicznych, absolwentem kierunku informatyka wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W okresie 1981 r. - 1991 r. asystent, a potem adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz w Instytucie Systemów Sterowania w Katowicach.

Od 1992 r. wspólnik ASKOM sp. z o.o. z w Gliwicach działającej w branży automatyki przemysłowej, w której pracował jako programista oraz zarządzał zespołem programistów. W latach: 1996-2010 członek Rady Nadzorczej Liberty S.A. w Bytomiu.

W latach: 2002-2019 współzałożyciel i od 2002 r. do 2014 r. prezes zarządu 3S S.A. – znaczącego operatora sieci światłowodowych, zaś od 2010 r. do 2018 r. prezes zarządu 3S Data Center S.A., tj. operatora usług centrum przetwarzania danych w grupie telekomunikacyjnej 3S.

Od grudnia 2021 r. na emeryturze. Dzieli swój czas na podróże po Europie oraz różnorodne zainteresowania (motoryzacja, muzyka, literatura, nurkowanie, etc.).

Zbigniew Szkaradnik nie wykonuje działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki.

Informacja o spółkach prawa handlowego, w których Zbigniew Szkaradnik był w okresie co najmniej ostatnich 3 lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem albo akcjonariuszem jest zawarta poniżej.


Nazwa spółki Funkcja Informacja, czy Zbigniew Szkaradnik pełni odnośną funkcję na chwilę publikacji raportu

3S S.A. w Katowicach Prezes zarządu, członek Rady Nadzorczej, akcjonariusz Nie

3S Data Center S.A. w Katowicach Prezes zarządu Nie

3S BOX S.A. w Warszawie członek Rady Nadzorczej Nie

Syrion sp. z o.o. w Żorach Wspólnik Tak

TRIGGO S.A. w Łomiankach Akcjonariusz Tak

i-UPS sp. z o.o. w Katowicach Wspólnik Tak

PZU SA Akcjonariusz na GPW Tak

Bank Handlowy SA Akcjonariusz na GPW Tak

ALLEGRO SA Akcjonariusz na GPW Tak
2. Dane dotyczące Wojciecha Apel


Wojciech Apel sprawuje mandat członka Zarządu, pełniącego funkcję prezesa Zarządu od 13 czerwca 2022 r.

Kadencja Wojciecha Apel kończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy przypadający w trakcie kadencji, tj. za 2023 r.

Wojciech Apel jest przedsiębiorcą, który od 30 lat działa w branży telekomunikacyjnej.

Absolwent kierunku elektronika wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 1987 r. programista, a potem kierownik zespołów projektowych systemów informatycznych. Przedsiębiorca działający w branży telekomunikacyjnej od 1994 r., w latach: 1995-2000 zarządzał spółką PiK-Net, jednym z pionierów komercyjnego Internetu w Polsce.

W latach: 2002-2019 współzałożyciel i wiceprezes zarządu 3S S.A. – znaczącego operatora sieci światłowodowych i data center. Współtwórca kilku przedsiębiorstw działających w branży telewizyjnej. Uczestnik kilku projektów konsolidujących rynek operatorów telekomunikacyjnych. Wspólnik w innowacyjnych projektach, między innymi w EduLab sp. o.o. – inkubatora innowacyjnych przedsiębiorstw.

Po godzinach pracy filozof i meloman. Organizator koncertów bachowskich, w których prezentowane są treści kantat w języku polskim.

Wojciech Apel nie wykonuje działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki.

W okresie ostatnich pięciu lat Wojciech Apel:

1) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 r., ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z 29 lipca 2005 r. lub ustawie o giełdach towarowych z 26 października 2000 r., albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego;

2) nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;

3) nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiocie będącym w upadłości, w restrukturyzacji, w likwidacji lub w którym byłby powołany zarząd komisaryczny.

Wojciech Apel nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Wojciech Apel nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z 20 sierpnia 1997 r.

Informacja o spółkach prawa handlowego, w których Wojciech Apel był w okresie co najmniej ostatnich 3 lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem albo akcjonariuszem jest zawarta poniżej.Nazwa spółki Funkcja Informacja, czy Wojciech Apel pełni odnośną funkcję na chwilę publikacji raportu

3S S.A. w Katowicach Prezes zarządu, członek Rady Nadzorczej, akcjonariusz Nie

SGT S.A. w Gliwicach Członek Rady Nadzorczej Nie

CLF S.A. w Warszawie Akcjonariusz Tak

Syrion sp. z o.o. w Gliwicach Wspólnik Tak

Telewizja Niezależna S.A. w Warszawie Akcjonariusz Tak

EduLab sp. z o.o. w Warszawie Wspólnik Tak

ESS sp. z o.o. w Gliwicach Wspólnik, członek Rady Nadzorczej Tak

JMA DEVELOPEMENT sp. z o.o. Wspólnik Tak

Triggo S.A. w Łomiankach Akcjonariusz Tak

Triggo S.A. w Łomiankach Członek Rady Nadzorczej Nie
Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Apel - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »