Reklama

AUTOSPA (ASP): Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Auto-Spa SA/Appointment of a new member of the Auto-Spa SA Supervisory Board

Niniejszym Zarząd spółki Auto-Spa SA przekazuje informację, iż w związku z rezygnacją Pana Grzegorza Piechowiaka z funkcji członka Rady Nadzorczej, o której Emitent poinformował raportem nr 8/2015, Rada Nadzorcza Auto-Spa SA, podjęła w dniu 22 kwietnia 2015 r. uchwałę w sprawie powołania nowego członka Rady w osobie Pana Wiktora Blumesa. Przedmiotowa uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Reklama


Pan Wiktor Blumes jest absolwentem wydziału prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1997 roku ukończył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, w 1999 roku ukończył z najlepszym wynikiem aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od 2000 roku prowadzi kancelarię prawną zajmującą się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych najpierw w ramach działalności indywidualnej, następnie także w ramach spółki cywilnej radców prawnych „Blumes, Skuza, Świderski”. Jest specjalistą w zakresie dochodzenia wierzytelności na drodze prawnej, procesów inwestycyjnych oraz prawa handlowego. Jest członkiem Rady Nadzorczej Auto-Spa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością T1 spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, posiada 2 udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ABC Invest z siedzibą we Wrocławiu. Nie był karany sądownie, nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub kontrolnych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji zarządzających lub nadzorczych w spółkach, które ogłosiły upadłość lub zostały objęte zarządem komisarycznym. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Auto-Spa S.A., oprócz członkostwa w Radzie Nadzorczej Auto-Spa sp. z o.o. T1 s.k.a. nie jest członkiem organów podmiotów konkurencyjnych. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.


Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


The management board of Auto-Spa SA ("Issuer") hereby informs that following the resignation of Mr Grzegorz Piechowiak from the function of a member of the Supervisory Board, which was given to a public information with EBI report no 8/2015, the Supervisory Board of Auto-Spa SA on April 22, 2015, passed a resolution appointing a new member of the Supervisory Board in the person of Mr Wiktor Blumes. The above entered into force on the date of adoption of the resolution.


Mr Wiktor Blumes is a graduate of the Faculty of Law at the University of Wroclaw. In 1997, He completed His legal training at the District Court in Wroclaw. In 1999, He completed with the best result His legal counsel training at the District Chamber of Legal Advisers in Wroclaw. Since 2000, He has run law firm dealing with comprehensive legal services to business entities within theirs individual activity, and also within the partnership of solicitors under the name „Blumes, Skuza, Świderski”. He is a specialist in the scope of vindication of a claims, investment processes and commercial law. He's a member of the Supervisory Board of Auto-Spa Sp. z o.o. T1 SKA with its seat in Wroclaw. He owns 2 shares in ABC Invest Sp. z o.o. with its seat in Wroclaw. He was not convicted in court, did not receive the prohibition of activities as a member of management or control in commercial companies. He didn't hold managerial or supervisory functions in companies that have gone bankrupt or are subject to receivership . He doesn't lead a competetive bussines against the Auto-Spa SA. Besides the membership in the Supervisory Board of Auto-Spa Sp. z o.o. T1 S.K.A., He is not a member of the competitors. He is not listed in the Register of Debtors .


Legal references:

§3 sec 2 item 11 of the Appendix 3 to the Alternative Trading System "NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Ilski - Prezes Zarządu
Adam Jaremkiewicz - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »