Reklama

AFHOL (AFH): Powołanie Nowych Członków Rady Nadzorczej/ Appointment of new members of the Supervisory Board - raport 35

Zarząd Aforti Holding S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 19.10.2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. zgodnie z Uchwałami, których treść Emitent opublikował Raportem nr 34/2016 ( EBI), zdecydowało o powołaniu do Składu Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. dwóch nowych członków :

• Pana Krzysztofa Dreslera - zgodne z treścią Uchwały nr 5,

• Pana Andrzeja Podsiadło - zgodnie z treścią Uchwały nr 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding S.A. zatwierdziło również Uchwałą nr 4 wybór Macieja Stańczuka na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 22 września 2016r.

Reklama

Kadencja powołanych Członków Rady Nadzorczej po zatwierdzeniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zakończy się wraz końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej, która wynosi 3 lata.

Poniżej przedstawiamy życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej:

Pan Krzysztof Dresler posiada dwudziestoletnie doświadczenie w bankowości oraz instytucjach rynku kapitałowego. Obecnie jest Partnerem i Wspólnikiem : BAAK- Biura Analiz Aplikacji Kredytowych Sp. zo.o. Sp. K. oraz Capitalia Sp. zo.o. SP. K. Jest także zaangażowany w FinTech ICRA oraz Insurance Group Service. Przez ponad 10 lat pracował w bankowości, nadzorując jako Wiceprezes Zarządu PKO Bank Polski S.A. w latach 2008-2011 obszar ryzyka i windykacji. Był również Przewodniczącym Komitetu ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Przewodniczącym Komitetu Kredytu Banku.

W 2012 roku został odznaczony odznaką honorową Prezesa Narodowego Banku Polskiego „ za zasługi dla Bankowości Rzeczpospolitej Polskiej”. We Wcześniejszym okresie Krzysztof nadzorował zarządzanie aktywami i pasywami jako Dyrektor Zarządzający w Pekao S.A. W latach 1996-2001 pracował w KDPW S.A. przy projekcie stworzenia systemu Zarządzania ryzykiem instrumentów pochodnych , wprowadzanych na Giełdę Papierów Wartościowych. W ramach pracy zawodowej uczestniczył w wielu seminariach i konferencjach. Odbył m.in. staż w Spółce Depository Trust Company ( Nowy Jork).

Jest członkiem wielu organizacji, m.in. Global Association of Risk Professionals, Professional Risk Management International Association, Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego ( Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi) oraz Rady Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska.

Pan Andrzej Podsiadło Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki gdzie na Wydziale Ekonomiki Produkcji obronił Doktorat. Swoją karierę rozpoczynał jako pracownik naukowy w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (w Instytucie Rozwoju Gospodarczego i Katedrze Ekonomiki Przemysłu). W latach późniejszych jako Dyrektor Zespołu Analiz Gospodarczych a następnie jako Dyrektor Zespołu Polityki Ekonomicznej, współpracował z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów.

W latach 1989 – 1992 Pan Andrzej w Ministerstwie Finansów pełnił funkcję Podsekretarza Stanu a następnie Pierwszego Zastępcy Ministra.

Współpracował również z Powszechnym Bankiem Handlowym GECOBANK S.A. ( na stanowisku Prezesa Zarządu) oraz z Powszechną Kasą Oszczędności jako Wiceprezes Zarządu.

W latach 1995-2001 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. natomiast w latach 2002-2007 –w Powszechnej Kasie Oszczędności sprawował funkcję Prezesa Zarządu.

Pan Andrzej pełnił również funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO TFI S.A., czy Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

We wcześniejszych latach zasiadał w Radach Nadzorczych takich Spółek jak : Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A., Polskie Koleje Państwowe, Powszechne Towarzystwo Emerytalne PBK S.A., Muzeum Narodowe w Warszawie, Bank Pocztowy. Górnośląski Bank Gospodarczy.

Wszyscy nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia o spełnieniu przez nich kryteriów niezależności członka rady nadzorczej określonych przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowych wymogów wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

----------------------------------------------------------------------

Appointment of new members of the Supervisory Board


The board of Aforti Holding S.A. ("Company", "Issuer") hereby announces, that on October 19th, 2016, two new members of the Supervisory Board were appointed in the Extraordinary General Meeting of Shareholders, in accordance to the Resolutions announced in the report no 34/2016 (EBI):


• Mr. Krzysztof Dresler – in accordance to the Resolution no 5

• Mr. Andrzej Podsiadło – in accordance to the Resolution no 6


Also, Mr. Maciej Stańczuk was approved as member of the Supervisory Board in the Extraordinary General Meeting of Shareholders, in accordance to the Resolution no 4 of the Resolution of Supervisory Board of September 22nd, 2016.


The new supervisory board members’ term – once approved in the Extraordinary General Meeting of Shareholders –will expire at the same time as that of the remaining supervisory board members, i.e. once the three year term concludes.


Notes of the appointed members of the Supervisory Board:


Krzysztof Dresler has over 20 years of experience in banking and capital market institutions. Currently he is partner and co-owner of BAAK Company – banking loans and capital market advisory and Capitalia Company. He also is CEO and co-owner of ICRA – individual clients’ risk assessment company and CEO and co-owner of Insurance Group Service.

Krzysztof served over a decade in the banking sector: he was Vice President of Management Board in PKO BP in charge of Risk and Collection and also investment banking in the years 2008-2011. He chaired the Asset and Liabilities Committee and the Central Credit Committee in PKO BP.

In 2012, he was recognized with "Order of Merit in Banking for the Republic of Poland" awarded by the President of the National Bank of Poland.

In previous years, Krzysztof supervised assets and liabilities operations - as the managing director in Pekao SA. In 1996-2001, he worked for Polish National Depositary of Securities (KDPW) on a risk management system for new derivative entries on the Warsaw Stock Exchange.

Throughout his professional career, Krzysztof attended countless seminars and conferences. Among others, Krzysztof did an internship at Depository Trust Company (New York).

Krzysztof is a member of Global Association of Risk Professionals, Professional Risk Management International Association, the Board of Capital Market Leaders Academy (Lesław Paga Foundation of 2065), and the Board of EFPA Poland Foundation for Financial Advisory Standards.Andrzej Podsiadło graduated from the Main School of Planning and Statistics (SGPiS), Department of Production Economics where he Defended doctoral dissertation.

He started his career as an academic employee in the Main School of Planning and Statistics in the Institute of Economic Development. Next years he worked as the Director of the Economic Analysis Unit, Director of the Economic Policy Unit Planning in the Commission of the Council of Ministers.

In the years 1989 - 1992 Andrzej served as Secretary of State and then as First Deputy Minister in the Ministry of Finance.

He was the President of the Management Board in Powszechny Bank Handlowy SA GECOBANK and the Deputy President of the Management Board in Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

He served as President of the Management Board in Powszechny Bank Kredytowy S.A. in Warsaw in the years 1995-2002 and as President of the Management Board in Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. in the years 2002-2007.

Andrzej also served as the Chairman of the Supervisory Board at PKO TFI S.A. and President of the Board in The Polish Red Cross (PCK).

In the previous years, among others, he was a Member of the Supervisory Board of Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A., Polskie Koleje Państwowe, Powszechne Towarzystwo Emerytalne PBK S.A., Muzeum Narodowe w Warszawie, Bank Pocztowy, Górnośląski Bank Gospodarczy.


All the new members of the Supervisory Board made statements about their Supervisory Board Member’s independence criteria fulfillment in accordance to the European Commission’s 2nd Annex to the Commission Recommendation of February 15th, 2005 on the role of non-executive directors, members of the Supervisory Boards of stock exchange companies and committees of the supervisory boards (Dz.U.UE.L.05.52.51) and additional requirements indicated in Good Practices of Stock Exchange Companies in accordance to the Annex to the The Exchange Supervisory Board’s Resolution Nr 12/1170/2007 of July 4th, 2007.


Legal ground: Article 3 paragraph 1 point 7 of Annex no 3 to the Alternative Trading System Rules, “Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect Market”.Osoby reprezentujące spółkę:
Klaudiusz Sytek - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »