Reklama

MYSLAW (MYS): Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 08 grudnia 2014 roku, uchwałą nr 1, Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Lucjana Pilśniaka w skład Zarządu Emitenta, powierzając mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Reklama


a) Imię i nazwisko : Lucjan Pilśniak

Funkcja pełniona w ramach Emitenta : Wiceprezes Zarządu

Termin upływu kadencji: 18 luty 2019 roku


b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:


Pan Lucjan Pilśniak posiada wykształcenie wyższe – ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Śląskiej w Katowicach jako inżynier mechaniki.

Pan Lucjan Pilśniak był zatrudniony w lata 1974 – 1989 w Przedsiębiorstwie Montażu Urządzeń Górniczych w Katowicach na stanowisku starszego projektanta. W 1989 roku założył własną działalność gospodarczą w branży mięsnej – hurtownię mięsa i wędlin oraz sieć sklepów własnych. W 1994 roku Pan Lucjan Pilśniak przystąpił do spółki Zakłady Mięsne Mysłowice Mysław sp. z o.o. („Poprzednik Prawny Emitenta”) jako inwestor strategiczny poprzez dokapitalizowanie tej spółki i uruchomił produkcję w zakładzie dzierżawionym od Zarządu Komisarycznego przedsiębiorstwa państwowego.

W Spółce pełnił kolejno następujące funkcje:

- Prezes Zarządu Poprzednika Prawnego Emitenta w latach 1994 do 2006 oraz 2009 do 18.02.2014,

- doradca Zarządu ds. strategicznych - do 8.12.2014


c) Wskazania działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:


Pan Lucjan Pilśniak pełni następujące funkcje w innych spółkach prawa handlowego:


1. Molida sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2. Ajpi sp. z o.o. – Prezes Zarządu;

3. Letra sp. z o.o. i Wspólnicy spółka komandytowa - komandytariusz


d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, Pan Lucjan Pilśniak był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy nadal pełni funkcję w organach lub jest nadal wspólnikiem:


Oprócz wskazanych w ppkt c) Pan Lucjan Pilśniak pełnił funkcję w następujących spółkach prawa handlowego:


1. Polskie Wędliny Sp. z o.o. – Prezes Zarządu do 09.2013 r. i wspólnik do 09.2013 r.;

2. Abakus Sp. z o.o. (obecnie Limet Sp. z o.o.) – Prezes Zarządu do 02.2014 r.;


Oprócz wskazanych powyżej Pan Lucjan Pilśniak w ciągu poprzednich 3 lat nie sprawował funkcji w organach zarządzających, nadzorczych ani administracyjnych żadnej spółki kapitałowej ani osobowej ani nie był wspólnikiem w żadnej spółce (wyłączając posiadanie akcji spółek publicznych w liczbie uprawniającej do wykonywania poniżej 5% głosów).


e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których Pan Lucjan Pilśniak został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Pan Lucjan Pilśniak otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:


W okresie ostatnich pięciu lat Pan Lucjan Pilśniak nie został skazany za przestępstwa oszustwa i nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:


f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, których Pan Lucjan Pilśniak pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego;


W okresie ostatnich pięciu lat Pan Lucjan Pilśniak pełni następujące funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.


1. Prezesa Zarządu AJPi sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. W dniu 22.04.2009 roku został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. W dniu 21.09.2009 roku sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy sygn. akt X GUp 23/09 wydał postanowienie o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu i został wyznaczony nadzorca sądowy w osobie Lucjana Libury. W dniu 26.10.2009 roku został złożony wniosek w sprawie ustanowienia zarządcy. W dniu 04.11.2009 roku Sąd wydał postanowienie o ustanowieniu zarządcy w osobie Lucjana Libury. 12.05.2010 roku złożono wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Następnie 15.06.2010 roku Sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej i ustanowiono syndyka w osobie Lucjana Libury. W dniu 26.03.2012 roku Sąd wydał postanowienie o odwołaniu z funkcji syndyka Lucjana Libury i wyznaczenie nadzorcy tymczasowego Zbigniewa Suligi. Dnia 12.04.2012 roku Sąd wydał postanowienie o wyznaczeniu syndyka w osobie Zbigniewa Suligi. W dniu 28.08.2014 roku Sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 28 sierpnia 2014 roku.


2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Mysław Partner S.A. w upadłości likwidacyjnej. W dniu 07.06.2010 roku została podjęta uchwała przez akcjonariuszy o likwidacji spółki i powołano likwidatora w osobie Janusza Szrednickiego. W dniu 12.07.2010 roku został złożony wniosek do sądu. W dniu 28.06.2010 roku zostało wydane przez sąd postanowienie o likwidacji Spółki,g) Informacja, czy Pan Lucjan Pilśniak prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej .


Pan Lucjan Pilśniak nie prowadzi żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem żadnej konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej, ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.


h) Informacja, czy Pan Lucjan Pilśniak figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Według najlepszej swojej wiedzy Pan Lucjan Pilśniak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”Osoby reprezentujące spółkę:
Teresa Jochemczyk - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: powołany

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »