Reklama

BIOMAXIMA (BMX): Powołanie Wiceprezesa Zarządu BioMaxima S.A.

Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że w dniu 25 listopada 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Łukasza Urbana do Zarządu Spółki w funkcji Wiceprezesa Zarządu. Ww. osoba została powołana na okres 5-letniej kadencji. Powołanie jest skuteczne na dzień rejestracji przez KRS połączenia ze spółką Biocorp Polska Sp. z o.o..

Reklama


Pan Łukasz Urban jest absolwentem Yale University (Master of Science na Wydziale Biologii) oraz Hamilton College (Bachelor of Arts), studiował również na Wydziale Biochemii Imperial College of Science Technology and Medicine (University of London). Posiada dyplom MBA z IESE Business School (Universidad de Navarra).

Założyciel i wspólnik, a także Prezes Zarządu w Biocorp Polska Sp. z o.o., spółce będącej producentem testów do diagnostyki mikrobiologicznej, która połączyła się z BioMaxima SA.

Posiada również doświadczenie z rynku kapitałowego. Od 2012 roku jest Członkiem, a obecnie Przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego, który inwestuje w fundusze venture capital, zasilające kapitałowo małe i średnie przedsiębiorstwa. W latach 2006-2009 był wiceprezesem i Dyrektorem Finansowym w PZU Asset Management. Wcześniej pracował w Londynie w 3i Investments plc, firmie zarządzającej funduszami private equity, gdzie m.in. współtworzył strategię w sektorze healthcare. Był sędzią Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Wcześniej pełnił również funkcje w organach zarządzających i nadzorczych innych spółek kapitałowych. Posiada też wieloletnie doświadczenie doradcze. Jest członkiem amerykańskich naukowych stowarzyszeń honorowych Phi Beta Kappa oraz Sigma Xi. Biegle włada językiem angielskim i hiszpańskim.

Pan Łukasz Urban nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec spółki BioMaxima jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, z wyłączeniami w takim zakresie w jakim uzyska zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu BioMaxima. Poza Emitentem nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

W okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w innych spółkach prawa handlowego, za wyjątkiem spółki Biocorp połączonej z BioMaxima.

Pan Łukasz Urban w okresie pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.).

W okresie pięciu lat nie pełnił funkcji zarządzających i nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia przez niego funkcji zarządzających i nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji z uwagi na brak wystarczających środków na przeprowadzenie upadłości.

Pan Łukasz Urban nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.).


Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Osoby reprezentujące spółkę:
Henryk Lewczuk - Prezes Zarządu
Piotr Rubaj - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R. | powołany | łukasz urban

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »