Reklama

BLIRT (BLR): Program motywacyjny dla kluczowych pracowników Blirt S.A. - raport 16

Zgodnie z deklaracją zawartą w Dokumencie Informacyjnym Zarząd BLIRT S.A. (Spółka) przekazuje informację odnośnie głównych założeń programu motywacyjnego (Program) dla kluczowych pracowników Spółki.


Jednocześnie Zarząd BLIRT S.A. informuje, że stosowna uchwała w sprawie przyjęcia Programu, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, zostanie podjęta na najbliższym WZA Spółki.


Program motywacyjny skonstruowany będzie na zasadzie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających określone osoby do warunkowego objęcia akcji Blirt S.A. Program ma na celu stworzenie mechanizmów motywujących kluczowych pracowników Blirt S.A. do podejmowania działań wspierających realizację strategii wzrostu wartości Blirt S.A., a w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków.

Reklama

Program motywacyjny będzie obejmował lata 2012-2014 i skierowany zostanie do co najmniej 6 osób wskazanych przez Zarząd Blirt S.A. z wyłączeniem jednak obecnych członków zarządu.

Ogólna lista sporządzona zostanie przez Radę Nadzorczą Spółki, a na jej bazie będzie sporządzana corocznie imienna lista osób uprawnionych, która będzie podstawą do przydziału warrantów poszczególnym uczestnikom Programu. Na potrzeby realizacji Programu dla osób uprawnionych wyemitowane zostaną trzy serie warrantów subskrypcyjnych w łącznej liczbie do 117.008. Jeden warrant subskrypcyjny będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej akcji Spółki. W przypadku emisji 117.008 warrantów i objęcia przez określone osoby 117.008 akcji Spółki, wyemitowane akcje będą stanowić 3% w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki (według stanu na 30.06.2011 r.). Za realizację wyników w 2012 r. maksymalnie zostanie wyemitowanych 29.252 warrantów stanowiących 25% potencjalnej puli warrantów ogółem zapisanych w Programie. Za 2013 r. maksymalnie zostanie wyemitowanych 40.953 warrantów stanowiących 35% potencjalnej puli warrantów ogółem zapisanych w Programie. Za 2014 r. maksymalnie zostanie wyemitowanych 46.803 warrantów stanowiących 40% potencjalnej puli warrantów ogółem zapisanych w Programie.

Wielkość emisji i kryteria przydziału warrantów poszczególnych serii będą związane z osiągnięciem założonego stopnia realizacji wyników Spółki odpowiednio za lata 2012, 2013 i 2014. Za podstawowe kryterium finansowe wykorzystywane dla potrzeb oceny realizacji planów finansowych i uruchamiające emisję warrantów subskrypcyjnych w poszczególnych latach przyjęto wynik EBITDA. W przypadku uruchomienia Programu liczba warrantów obejmowanych przez poszczególnych uprawnionych będzie zależała od stopnia realizacji celu określonego na poziomie przychodów ze sprzedaży - dla kierowników działów odpowiednio przychodów ze sprzedaży danego działu; dla pozostałych uprawnionych - przychodów ze sprzedaży ogółem Spółki. Jeżeli osiągnięte przychody ze sprzedaży za dany rok (odpowiednio przychody ze sprzedaży działu lub przychody ze sprzedaży ogółem) będą stanowić mniej niż 80% planu uprawnionym nie zostaną przydzielone warranty subskrypcyjne. W przypadku realizacji przychodów ze sprzedaży za dany rok na poziomie równym 80% planu, uprawnionym przyznane zostanie 50% przysługujących warrantów. W przypadku realizacji przychodów ze sprzedaży na poziomie co najmniej 120% planu, uprawnionym zostanie przyznane 100% przysługujących warrantów. W przypadku gdy zrealizowane przychody ze sprzedaży będą stanowić więcej niż 80%, ale mniej niż 120% planu, uprawnionym proporcjonalnie będzie przyznane od 50% do 100% danej puli warrantów.

Warranty nie przyznane uprawnionym za dany okres będą przechodzić do puli na kolejne lata i będą mogły uznaniowo zostać przydzielone w kolejnych latach.

Cena objęcia akcji Spółki przez jej kluczowych pracowników objętych Programem będzie równa cenie emisyjnej akcji serii C - 7,00 PLN.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Jerzy Milewski - Prezes Zarządu
Marian Popinigis - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »