Reklama

MEW (MSA): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 17 maja 2011 roku - raport 19

Zarząd Spółki poniżej podaje projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 maja 2011 roku.Projekty uchwał


Uchwała nr __________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia _____________________

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ________________.

ReklamaUchwała nr __________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia ___________

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia ___________ roku, o godzinie ________:


1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2010 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2010.

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2010 rok.

7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MEW S.A. za 2010 rok.

8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2010 rok.

9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2010 rok.

10) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

13) Wolne wnioski.

14) Zamknięcie obrad.


Uchwała nr ___________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia __________ roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MEW S.A. za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2010 rok stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2011/___/__/1.


Uchwała nr _______________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia ________________ roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MEW S.A. za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010 obejmujące:

a) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 9 932 502,13 zł (dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwa złote trzynaście groszy);

b) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 roku zysk netto w wysokości 4 842 128,11 zł (cztery miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące sto dwadzieścia osiem złotych jedenaście groszy);

c) informację dodatkową;

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2010 roku stan środków pieniężnych w kwocie 1 810 681,84 zł (jeden milion osiemset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze);

e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych w kwocie 9 546 049,39 zł (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści dziewięć groszy).


Uchwała nr ____________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia ________________

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki MEW Spółka Akcyjna z działalności za rok 2010.


Uchwała nr _______________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia ____________________

w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk w kwocie 4 842 128,11 zł (cztery miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące sto dwadzieścia osiem złotych jedenaście groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.


Uchwała nr __________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia ____________________________

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: ________, ______________.


Uchwała nr __________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia __________________

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Michałowi Wilkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.


Uchwała nr ________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia ______________________

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Marcinowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.


Uchwała nr ________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia ______________________

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Bogusławowi Puchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.


Uchwała nr ________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia ______________________

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Klaudiuszowi Fryderykowi Wolnemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.


Uchwała nr ________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia ______________________

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, pani Annie Agnieszce Łacińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.


Uchwała nr ________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia ______________________

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, panu Markowi Retmaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.
Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Wilkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »