Reklama

MEDAPP (MDA): Proponowane zmiany Statutu Emitenta.

Zarząd Yellow Hat S.A. („Emitent”) przekazuje proponowane zmiany Statutu Emitenta, których dokonanie jest planowane podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r. Ww. zmiany dotyczą rozszerzenia brzmienia § 6 ust. 1, zmiany brzmienia § 17 oraz § 21 ust. 2, a także dodania w § 21 nowego ust. 4. Poniżej znajdują się informacje na temat dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Emitenta oraz proponowanych zmian.

Reklama


§ 6 ust. 1 Statutu Emitenta


Dotychczasowa treść:

„1. Przedmiotem działalności Spółki będzie, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

1) reprodukcja zapisanych nośników informacji

2) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

3) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

4) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

5) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

6) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

7) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

8) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

9) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

10) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

11) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

12) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

13) działalność związana z oprogramowaniem

14) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

15) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

16) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

17) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

18) działalność portali internetowych

19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

20) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

21) działalność agencji reklamowych

22) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

23) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;

24) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet);

25) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

26) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.”


Proponowana treść:

„1. Przedmiotem działalności Spółki będzie, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

1) reprodukcja zapisanych nośników informacji

2) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

3) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

4) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

5) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

6) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

7) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

8) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

9) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

10) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

11) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

12) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

13) działalność związana z oprogramowaniem

14) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

15) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

16) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

17) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

18) działalność portali internetowych

19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

20) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

21) działalność agencji reklamowych

22) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

23) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;

24) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet);

25) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

26) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

27) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej;

28) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;

29) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;

30) pozostałe pośrednictwo pieniężne;

31) działalność holdingów finansowych.”


§ 17 Statutu Emitenta


Dotychczasowa treść:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.”


Proponowana treść:

„W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub dwóch prokurentów. W przypadku zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.”


§ 21 ust. 2 Statutu Emitenta


Dotychczasowa treść:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołuje założyciel Spółki, o którym mowa w § 2.”


Proponowana treść:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołuje założyciel Spółki, o którym mowa w §2, oraz z zastrzeżeniem punktu 4 niniejszego paragrafu.”


§ 21 Statutu Emitenta


Dodaje się po ust. 3 nowy ust. 4 o proponowanej treści:

„W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wymaganych przez niniejszy Statut lub przepisy prawa, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mają prawo powołać tymczasowych członków Rady Nadzorczej do sprawowania przez nich funkcji członków Rady Nadzorczej, do czasu powołania nowych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej dokonują wyboru tymczasowych członków Rady Nadzorczej w trybie uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy pozostałych członków Rady Nadzorczej.”


Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Sobiś - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »