Reklama

ICPGROUP (ICP): Propozycje zmian w Statucie na WZA ICP Group S.A., zwołanym na dzień 26 kwietnia 2017 r. - raport 10

Zarząd ICP Group S.A. informuje, że na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 26 kwietnia 2017 roku, zostanie poddana pod głosowanie następująca propozycja zmian w Statucie:

I. Dotychczasową treść § 14 Statutu, w brzmieniu:

㤠14

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego.

2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji Statutu Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.

Reklama

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu.

4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.

5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.

6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.

7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego

w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) ustalenia ceny emisyjnej,

b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub publicznej a także ubiegania się o dopuszczenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym.

8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.

9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia

o podwyższeniu kapitału zakładowego.”

zastępuje się nowym § 14, w brzmieniu:

㤠14

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego.

2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji Statutu Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu.

4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) i została ustalona uchwałą nr 27/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 26 kwietnia 2017 r., zmieniającą treść § 14 Statutu.

5. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.

6. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.

7. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.

8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego

w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) ustalenia ceny emisyjnej,

b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub publicznej a także ubiegania się o dopuszczenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym.

9. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.

10. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia

o podwyższeniu kapitału zakładowego.”

II. Dotychczasową treść § 26 ust. 3 Statutu, w brzmieniu:

„3. Zarząd Spółki składa się z 1 do 4 członków, w tym Prezesa.”

zastępuje się nowym ust. 3, w brzmieniu:

„3. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa.”


Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Michniewicz - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »