Reklama

MBFGROUP (MBF): Przerwa w obradach NWZA spółki Mobile Factory S.A. oraz treść podjętych uchwał - raport 17

Zarząd Mobile Factory S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 13 sierpnia 2012 r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach. Obrady zostaną wznowione w dniu 12 września 2012 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej dr Wisława Boć Karolina Warczak-Mańdziak spółka cywilna, ul. Powstańców Śląskich 121/207, 53-332 Wrocław, Budynek "Rondo Verona". Treść uchwał podjętych do ogłoszenia przerwy w obradach przedstawiono poniżej.UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MOBILE FACTORY S.A. W DNIU 13 SIERPNIA 2012 R.:

Reklama


Uchwała Nr 1/VIII/NWZ/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Factory Spółka Akcyjna

z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Maciej Jarzębowski.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


W głosowaniu nad uchwałą nr 1/VIII/NWZ/2012:

- oddano ważne głosy z 1.056.310 akcji, które stanowiły 68,15% kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 1.056.310 ważnych głosów, w tym 1.056.310 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała Nr 2/VIII/NWZ/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Factory Spółka Akcyjna

z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z działalności Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

13. Podjecie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji Serii E i ich wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w

Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect".

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


W głosowaniu nad uchwałą nr 2/VIII/NWZ/2012:

- oddano ważne głosy z 1.056.310 akcji, które stanowiły 68,15% kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 1.056.310 ważnych głosów, w tym 1.056.310 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała Nr 3/VIII/NWZ/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Factory Spółka Akcyjna

z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach


§1

Działając na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 12.09.2012 (dwunastego września dwa tysiące dwunastego roku) do godziny 12:00.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż dalsza część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej dr Wisława Boć, Karolina Warczak-Mańdziak spółka cywilna we Wrocławiu przy ulicy Powstańców Śląskich nr 121 lok. 207, dnia 12.09.2012 roku o godzinie 12:00


W głosowaniu nad uchwałą nr 3/VIII/NWZ/2012:

- oddano ważne głosy z 1.056.310 akcji, które stanowiły 68,15% kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 1.056.310 ważnych głosów, w tym 1.056.310 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".
Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 punkt 6, 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Radosław Paklikowski - Prezes Zarządu
Łukasz Kuna - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »